De verlossing van Israel voorzegd -8-

Foto: Levi Zoutendijk
MANNA VOOR VANDAAG: ik, de Ene, ben de eerste;
ook bij de laatsten ben ik dezelfde
 
Wie heeft hem uit de dageraad gewekt
aan wiens voetstap
gerechtigheid tegemoet komt?-
wie geeft volkeren prijs aan zijn aanschijn,
en laat hem over koningen heersen,
geeft ieders zwaard prijs als was het stof,
ieders boog als verstrooide stoppels?
 
Hij achtervolgt hen, trekt verder in vrede,-
over een gewoon pad
komt hij met zijn voeten niet.
 
Wie heeft gehandeld en gedaan?-
die van hoofde aan de generaties toeroept:
ik, de Ene, ben de eerste;
ook bij de laatsten ben ik dezelfde!
 
Jesaja 41 vers 1 – 4
Naardense vertaling

Wees de eerste die reageert op "De verlossing van Israel voorzegd -8-"

Geef een reactie