De verlossing van het volk Israël voorzegd -2-

Foto: Levi Zoutendijk

MANNA VANDAAG

De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden,
en alle vlees tezamen zal het zien,
want de mond van de HEERE heeft gesproken.
Een stem zegt: Roep!
En hij zegt: Wat moet ik roepen?
Alle vlees is gras
en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld.
Het gras verdort, de bloem valt af,
als de Geest van de HEERE erover blaast.
Voorwaar, het volk is gras.
Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het  Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

Jesaja 40 vers 5-8.

De redactie van MessiaNieuws wenst u een door G’d gezegende dag!

Wees de eerste die reageert op "De verlossing van het volk Israël voorzegd -2-"

Geef een reactie