De vorm van de nieuwe Tempel

Foto: Levi Zoutendijk

Van beroep ben ik architect en hebben beschrijving, vorm en duiding van de Tabernakel, de Tempel van Salomo en deze Tempel mij altijd bijzonder geboeid.

Het is duidelijk dat als we van deze beschrijving deze Tempel zouden moeten bouwen, we terug zouden gaan naar de opdrachtgever met de boodschap: “hier is niet van te bouwen”. Waarom?

A. De beschrijving is nogal onduidelijk, wat de vertaling van bepaalde bouwkundige termen moeilijk maakte, omdat die elders in het Oude Testament niet voorkomen.
B. De beschrijving is alles behalve volledig. Van sommige gebouwen wordt zelfs de functie niet genoemd, zoals bijvoorbeeld van het gebouw aan de westzijde (achterkant) van de Tempel.
C. Er worden vrijwel geen hoogtematen genoemd. Uitzondering is de hoogte van de poorten (Ezech. 40:14).
D. Er worden bijna geen materialen genoemd, zelfs geen goud of zilver. Uitzondering is de beschrijving van het houten altaar in het tempelgebouw (Ezech.41:22), maar niet welke houtsoort.

Kennelijk is dit precies Gods bedoeling, want Hijzelf zal de Architect zijn, zoals Hij dat ook was van de Tabernakel en de Tempel van Salomo. In Zacharia 6:12-13 lezen we: “Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon”. Mozes moest het doen met een model, David had het voor Salomo opgeschreven, maar de Heere Jezus zelf zal Zijn eigen Tempel bouwen. Hijzelf zal al het ontbrekende dan, in het Vrederijk aanzuiveren. Wij hebben in deze bedeling van genade, aan deze beschrijving genoeg. Aan ons is het, onder leiding van de Heilige Geest, na te vorsen wat de Heere ons hier mee wil leren.

Lees hier het hele artikel

Wees de eerste die reageert op "De vorm van de nieuwe Tempel"

Geef een reactie