Leerhuis


Les 109 – Judaïca 26 – Chanoekah

Als ligt het Chanoekah-feest al anderhalve maand achter ons, toch mag de groep gevorderde leerlingen zich bezig houden met dit feest, dat het verdrijven van de Griekse overheersing en cultuur, en het opnieuw inwijden van…


Haftarah – Bo‘ – Ga in (tot Farao)

Haftarah Bo‘ gaat over de parallel tussen Gods strafgerichten over Egypte ten tijde van Mozes en Gods strafgerichten over Egypte ten tijde van Jeremia. Egypte namens God door Babylonië bestraft God maakte aan Jirmejahoe (Jeremia)…Haftarah – Wa‘era‘ – En Ik (God) verscheen

Haftarah Wa‘era‘ gaat over de parallel tussen Gods strafgerichten tegen Egypte ten tijde van Mozes met die ten tijde van Ezechiël. Gods bestraffing en beloning van natiën God maakte in de Babylonische ballingschap door de…


Les 108 – De Post

Voor de groep gevorderden staat er vandaag een les klaar over de Post, Do’ar in het Hebreeuws, die een heel aansprekend logo heeft, een rennend hert.Les 11 – Werkwoorden 1 – Tegenwoordige Tijd

De beginnersgroep gaat vandaag met het lastigste onderdeel van de Hebreeuwse taal beginnen, en dat zijn de werkwoorden. Eerst de tegenwoordige tijd, en die heeft ‘ slechts’ vier vormen.


Haftarah – Wajjechie – En hij (Jakob) leefde

Haftarah Wajjechie gaat over de parallel tussen de overdracht van Jakobs patriarchaat en nalatenschap met die van koning Davids. Overdracht van autoriteit Toen koning Dawied op sterven lag liet hij zijn kroonprins Sjelomo (Salomo) komen….Haftarah – Wajjiggasj – En hij (Juda) naderde

Haftarah Wajjiggasj gaat over de parallel tussen de hereniging van Josef met zijn broers en zijn vader Jakob in het land Egypte met de hereniging van Josef (de stamgroep ‘Éfrajim) met de stam Judah in…


Is de Talmoed gevaarlijk?

De meeste (Messiaanse) Christenen kennen de term Talmoed wel, maar hebben geen idee wat er instaat. Wel zijn er de nodige (voor)oordelen over, die wellicht niet altijd op feiten berusten. Om erachter te komen hoe…


Les 10 – Meervoud

Voor de beginnersgroep een les over het meervoud, dat verschilt voor mannelijke en vrouwelijke woorden. en natuurlijk zijn er veel uitzonderingen.Les 09 – Judaïca 2 – Klassiek en modern Hebreeuws

Deze les voor de beginnersgroep kijken we naar de herleving van de Hebreeuwse taal, die meer dan tweeduizend jaar niet als spreektaal werd gebruikt. Dat was voor een groot deel het werk van Eliëzer Ben-Yehuda,…