Leerhuis

Sjabbats­lezingen: Geloofsgehoorzaamheid

Toen tien melaatse mannen Jezus vroegen, hen te genezen, vroeg Hij hen een daad van geloofs­ge­hoor­zaam­heid: Ga en toon je aan de pries­ters. Ook van Naäman werd een daad van gehoor­zaam­heid gevraagd, voordat God hem…


Waarom is Pésach zo anders dan andere dagen?

Voor Pésach – het Bijbelse Uittochtsgedenkfeest – heeft God een aantal extra voorschriften bevolen. Gelovigen worden geacht ander voedsel tot zich te nemen dan anders. Meest bekend zijn natuurlijk de matzes. Maar waarom is dat…Rabbijnen – ‘Acharoniem – deel 1

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


person wearing gold and silver ring

CvI – De smaad van Zijn volk weggenomen

Br. Jaap de Vreugd: De beelden van de indrukwekkende opening van het nieuwe Holocaustmuseum staan nog op ons netvlies. Wat een ontroerende en imposante gebeurtenis! Eindelijk een plek van intense herdenking van de grote ramp…Sjabbats­lezingen: Jezus weerspiegeld in de tabernakel

Er bestaat een opmerkelijk verband tussen de vermel­ding van de plaatsing van de gehei­lig­de voor­werpen in de taber­nakel, en de zeven ‘Ik ben’ uit­spra­ken van Jezus, opge­te­kend in het evan­gelie van Johannes. De Bijbelgedeelten voor…


Geloven en het leger

Mogen gelovigen wel dienen in een leger en oorlogvoeren? In de Tenach (het Oude Testament) komt dit voor van wat betreft Isra‘Eliem, maar in de Nieuwe Verbondsgeschriften wordt het bijna nergens genoemd. Wijst dat op…


Sjabbats­lezingen: Bemoedigd door Gods heerlijkheid

Soms hebben mensen een extra bemoediging nodig, een schouder­klopje, voordat zij aan een zware taak begin­nen, of deze voort­zetten. Daarom geeft God hen wan­neer dat nodig is een extra bemoedi­ging, een ‘bergtop-ervaring’. De Bijbelgedeelten voor…

Sjabbats­lezingen: Bescherm door het bloed

God gaf de Israëlieten de opdracht, het bloed van een lam aan de deur­posten te smeren als bescher­ming tegen de doods­engel die rondgaat in Egypte. Dit wijst ons op de offer­dood van Jezus, die ons…


Archeologie: De Israëlieten waren slaven in Egypte

In deze video van Patterns of Evidence onderzoekt professor James Hoffmeyer of er aanwijzingen of bewijzen zijn voor de aanwezigheid van Israëlische slaven in Egypte, werkzaam in de landbouw of het bakken van stenen. Klik…