Leerhuis


Sjawoe‘ot overdenking: hoe is Pinksteren vervuld?

In verband met Sjawoe‘ot deze week geen wekelijkse parasjah, maar een artikel over de vervulling ervan door het Nieuwe Verbond. Pinksteren markeert de ‘vijftigste’ (dag); in Bijbelse zin staat dat voor een voleindigingsmoment. In dit…


Ezau, hij is Edom -8-

De zonen van Ezau | eerste toledot 1 Dit zijn de afstammelingen van Ezau, dat is Edom. 2 Ezau nam zijn vrouwen uit de dochters van Kanaän: Ada, de dochter van Elon, de Hethiet; en…


Parasjah Bemidbar – In (de) woestijn

Deze sidra‘ (Nm 1-4) gaat over de laatste voorbereidingen (telling en opstelling van Gods volk) voor de inwijding van het heiligdom. Eerst de Isra‘Eliem, dan de Lewiejim (Levieten) en daarna de kohaniem (Isra‘Elitische priesters). De…Parasjah Bechoeqqotaj – In Mijn voorschriften

Deze sidra‘ (Lv 26-27) gaat over Gods Verbond met Isra‘El. God zou dat onderhouden. Als Isra‘El het echter zou veronachtzamen door weerspannigheid tegen God, dan zou Hij zich tegen hen keren. God was daarin geduldig…Ezau, hij is Edom -7-

Ezau’s nageslacht (1) Genesis 36 bestaat uit twee familiegeschiedenissen. De eerste is van Ezau, dat is Edom (als persoon). De tweede is van Ezau, de vader van Edom (als familiehoofd). De twee toledot van Ezau…


Parasjah Behar – Aan de berg

Deze sidra‘ (Lv 25-26) gaat over de bepalingen over het leven in het beloofde Land. Dat zijn de bepalingen van het Sjabbats- en Jubeljaar, verkoop en lossing van bezit, omgang met de verarmde, afgoderij en…


Ezau, hij is Edom -6-

Ezau’s verbittering Het valt te begrijpen dat Ezau verbitterd is. In plaats van dat overvloed ‘in zijn schoot’ geworpen wordt, woont hij in een woeste plaats en moet hij vechten om te leven. En in…Parasjah ‘Émor – Zeg (tot de kohaniem)

Deze sidra‘ (Lv 21-24) behandelt eerst de speciale wijdingsbepalingen voor de kohaniem. Daarna de (verdere) bepalingen voor het functioneren van het heiligdom en de Mozaïsche rechtspraak. Kortom, al de zaken waarvoor de kohaniem (priesters) verantwoordelijk…


Parasjah Qedosjiem – Gewijdenen (zijn jullie)

Deze sidra‘ (Lv 19-20) laat zien wat het in de praktijk betekende om aan God gewijd te zijn en door Hem geheiligd te worden; zich van het heidendom afkeren en volgens Gods manier gaan leven….


Pésachoverdenking: welk offer bracht de Here Jezus?

In verband met het Pésachfeest deze week geen wekelijkse parasjah, maar een artikel over het verband tussen het offer van de Here Jezus en Pésach. Volgens de traditionele christelijke uitleg staat het offer van de…


Hebreeuws leren: Les 90, Meer of minder