Leerhuis

Hoe de Bijbelse Sjabbat houden?

Christenen kunnen weet hebben van de Sjabbatsbepalingen uit de vele discussies erover in de Evangeliën. Maar veelal ontgaan hun die of vatten ze die op als onzinnig en allemaal weerlegt door de Here Jezus. Zelden…


Rabbijnen – Ri‘sjoniem periode – deel 2

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Shabbats­lezingen: Heeft de Wet afgedaan?

‘We leven niet meer onder de wet, maar onder de genade’, hoor je wel eens in christelijke kringen. Heeft de wet echt afgedaan en mag dan nu alles? En waarom lezen we dan in de…Rabbijnen – Ri‘sjoniem periode

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Shabbats­lezingen: Wees tevreden met je taak

Na de opstand van de leviet Korach, die ook wel priester wilde worden, worden hier de taken van de priesters en de levieten nogmaals duidelijk uitgelegd. Zelfs een koning is niet bevoegd om een reukoffer…


Rabbijnen – Ge‘oniem periode

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…Shabbats­lezingen: Wij hebben hier geen blijvende stad

De Bijbelgedeelten over het houden van de shabbat, het shabbatsjaar en het Jubeljaar willen ons niet alleen onderwijzen om niet altijd met werk en geld bezig te zijn maar ook rust te nemen, ze wijzen…


Rabbijnen – ‘Amora‘iem periode

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom. De serie is bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd in het Jodendom. Het leven en de wereld van enkele…


Shabbats­lezingen: Door een verheven hand geleid

Gods handelen in de geschiedenis is niet voor iedereen goed zichtbaar. In de Uittocht uit Egypte zagen de Israëlieten Gods hand – maar de Egyptenaren zagen een reeks nationale rampen. De beide Wereldoorlogen waren verschrikkelijke…


Wat is besnijden?

De meeste mensen gaan ervan uit dat besnijden een gebruik is in de Joodse godsdienst. Sommigen weten dat het ook een gebruik is in de Islam. Toch weten maar weinig mensen dat nogal wat mannen…Shabbats­lezingen: De wet van Mozes bij geboorten

In de beschrijving van Jezus geboorte lezen we, dat Hij werd besneden op de achtste dag, en dat voor Maria een reigingsoffer werd gebracht in de Tempel in Jeruzalem. Dat was precies zoals Mozes heeft…Shabbatslezingen: Wat moeten we met de spijswetten?

Ook deze week wil Mozes ons onderwijzen over een gezonde levensstijl. Hij geeft eenvoudige regels om voor consumptie geschikte dieren te onderscheiden. Gelden die ook voor gelovigen uit de heidenen, zoals wij? De Bijbelgedeelten voor…


Shabbats­lezingen: God denkt ook aan onze gezondheid

De Bijbel is meer dan een geestelijk boek voor ons geestelijk welzijn en een reisgids naar de hemel. Het is ook een boek vol wijsheid voor het leven van alledag, voor de omgang met elkaar,…


Shabbats­lezingen: Na berouw schenkt God vergeving

In de Bijbelgedeelten van deze week roept God de mens op, tot Hem terug te keren met berouw, wanneer hij heeft gezondigd tegen Gods geboden. Hij wil niet boos blijven, maar Hij wil vergeven en…


Shabbatslezingen: Leef onder Gods zegen

In drie uitgekozen Bijbelgedeelten lezen we dat Gods zegen werd uitgesproken over mensen. Het Hebreeuwse woord ‘zegenen’ houdt verband met knieën en knielen, een nederige houding die erkent dat wij Gods zegen nodig hebben in…


Shabbatslezingen: Gebruik je door God gegeven talenten

Voor een belangrijk werk zoeken we in deze wereld knappe en talentvolle mensen die hebben bewezen iets te kunnen presteren in de maatschappij. God denkt er anders over: Hij roept heel gewone mensen, zoals u…


Rabbijnen – Rabbinale periode (Tanna‘iem)

Deze artikelenserie gaat over het rabbinale Jodendom. Waarom en hoe werd het dominant in het Jodendom? Daarvoor wordt het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen beschreven en wat ze eraan bijdroegen. Dit leidt…


Shabbats­lezingen: Water, reiniging van lichaam en ziel

Reinheid speelt een belangrijke rol in de Bijbel, zowel lichamelijk als geestelijk. Zowel bij de tabernakel in de woestijn als in de tempel van Salomo stond een groot waterbassin, waaruit water werd genomen om handen…