OorlogBid voor de oorlog en volg vanuit Israël

Stay informed, pray informed:  Christenen voor Israël gebedspunten Amir Tsarfati YouTube en Telegram-kanaal – Nieuwsbrieven en meer via site Israel Today Nederland en Israel Today Israël – Telegram-account IDF YouTube-kanaal (Leger) Joop Soesan: podcast en website…


Muziekvideo: Israëlische soldaten zingen HaTikvah

Israëlische soldaten zijn samengekomen voordat ze aan hun gevaarlijke missie beginnen, en zijn verenigd terwijl ze hartstochtelijk Israëls volkslied, HaTikvah (de Hoop) zingen, als een krachtig vertoon van eenheid en veerkracht. In hun stemmen, waarin…