De Here Jezus in Jesaja 53

Het is opmerkelijk dat de Here Jezus nergens letterlijk in het Oude Testament wordt genoemd. Maar het is ook opmerkelijk dat er toch passages in staan die heel precies op Hem en op niemand anders van toepassing blijken. Volgens ds. Silfhout is dat vooral zo in Jesaja 53. Hij heeft daarover het boek ‘De Knecht’ geschreven. Hoe deed hij dat?

Boekanalyse
Silfhout onderzoekt in dit boek wie “de Knecht van de God” kan zijn waarover het in Jesaja 53 gaat. Deze Knecht ondergaat plaatsvervangend lijden en sterven. Hij beschrijft de visie erop van Joden en christenen.

Na een Voorwoord werkt hij in zeven hoofdstukken dit onderwerp uit. De meeste aandacht gaat uit naar getuigenissen van 20 Messias belijdende Joden over de belangrijkheid van Jesaja 53 voor hun omkeer. Daarnaast naar een eenvoudige verklaring van Jesaja 53.

Bijbelcitaten komen uit de Statenvertaling. Voetnoten geven naast bronvermeldingen ook verdiepende informatie. Het boek sluit af met een literatuur- en bronnenlijst.

Zending onder Joden
Silfhout is al lange tijd betrokken bij het bereiken van orthodoxe Joden met het Evangelie. Dat zou volgens hem nodig zijn, omdat de Here Jezus de Enige Naam is Die God gegeven zou hebben om gered te worden.

Daarom komt hij ook tot de conclusie dat de traditioneel christelijke uitleg van Jesaja 53 – dat het alleen gaat over het plaatsvervangende lijden en sterven van de Here Jezus – de enig juiste interpretatie is. Er zouden volgens hem geen Twee-wegen (een Joodse en een christelijke weg) zijn naar Gods heil.

Maar Silfhout onderkent dat het niet zo makkelijk is om orthodoxe Joden ervan te overtuigen dat Jesaja 53 over de Here Jezus gaat, omdat zij amper Bijbellezen. Voor hen zou de Talmoed leidend zijn. Ook zouden ze steevast Jesaja 53 mijden.

Evaluatie
Dit is een helder geschreven, interessant studie- en geschiedenisboek rond het onderwerp Jesaja 53 vanuit de visie van de Gereformeerde Gemeenten. Dat gaat uit van de stellige overtuiging dat de Reformatorische christenheid het als enige goed ziet (christocentrisch uitgangspunt).

Silfhout stelt dat het Oude Testament (OT) alleen juist begrepen kan worden vanuit het Nieuwe Testament (NT). Maar als dat waar zou zijn, hoe konden de Here Jezus en Zijn eerste discipelen Hun ‘nieuwe’ boodschap verkondigen zonder dat het NT bestond? Ze gebruikte daartoe alleen het OT, wat voldoende bleek.

Het is ook opvallend dat Silfhout alleen de Chassidim (een sektarische splintergroep in het Jodendom) als doelgroep ziet en blijkbaar als mainstream orthodoxe Jodendom beschouwt. De Chassidim vallen echter, door hun afwijkende geloofsovertuigingen, buiten de rabbinale Traditie. Alleen dat laatste wordt als orthodox beschouwd.

Jammer is dat er nogal hatelijke opmerkingen in dit boek staan, zoals “de duisternis van het Jodendom” en “blinde zielsogen van Joden”, terwijl zending onder Joden het doel is.

Soms zijn de zinnen wat te lang en het is onbegrijpelijk dat een zoekregister ontbreekt. Dit boek wordt aangeraden.


Silfhout, W. De Knecht. Jesaja53 en de Joden. 2021, De Banier, Apeldoorn, 158 pagina’s, € 14,95, ISBN: 9789087184643.

Wees de eerste die reageert op "De Here Jezus in Jesaja 53"

Geef een reactie