Gelukkig profetisch nieuwjaar!

Volgens de Hebreeuwse kalender is 1 Nissan (op onze kalender 26 maart) de echte Bijbelse Nieuwjaarsdag, Rosh Chodesh. Tal van gebeurtenissen, vermeld in de Bijbel, hadden plaats op deze dag. En in dit jaar van het coronavirus heeft het meer betekenis gekregen.

De geschiedenis van het Joodse volk is doorspekt met tragedies en schokken. Moshe Rabbenoe’s (Mozes) vervloekingen in Deuteronomium 28 spreken over droogte, hongersnood, oorlog, pest en plagen – ‘alle ziekten van Egypte waar je bang voor was’. Wat de wereld nu meemaakt is op kleine schaal vergelijkbaar met de profetie van Mozes.

Maar terwijl de tsunami van corona over de continenten van de wereld raast, herinneren we onszelf eraan: God is onze vaste rots en er is geen paniek in de hemelse troonzaal. De plannen van de HEER gaan onwankelbaar vooruit. ‘De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.’ (Psalm 46:12)

De eerste Nissan is het echte Joodse Nieuwjaar
De Bijbel kent maar één Rosh Hashanah (het Hoofd van het Jaar). Volgens Mozes is dit Joodse Nieuwjaar niet in de herfst maar in de lente: ‘De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.’ (Exodus 12:1-2).
Rabbijnse autoriteiten hebben later het nieuwe jaar in overeenstemming gebracht met de Babylonische heidense kalender. Maar de kalender van de HEER en Zijn feesten blijven nog steeds ‘De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen’ (Leviticus 23:2), en ze maken deel uit van Zijn onberouwelijke roeping van Israël en een deel van Zijn onveranderlijke gaven aan het Joodse volk (zie Romeinen 11:29).

Het Joodse Nieuwjaar (dat dit jaar op de avond van woensdag 25 maart begint) is bijzonder. Het heeft een eigen waarde en staat geheel los van het feest van de bazuinen, het vijfde feest in de kalendercyclus (Leviticus 23:23-25). Zes historische gebeurtenissen van grote betekenis vonden plaats pp deze datum:

De wateren van de grote vloed van Noach zijn opgedroogd
‘En het was in het zeshonderdeerste jaar, in de eerste maand, op de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg en keek, en zie, de aardbodem was opgedroogd.’ (Genesis 8:13).

In de woestijn werd de Tabernakel opgericht
‘Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen.’
‘En het gebeurde in de eerste maand, in het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, dat de tabernakel opgebouwd werd.’ (Exodus 40:2, 17).

Het begin van het herstel en de inwijding van Salomo’s Tempel
‘[Hizkia] was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de HEERE opende en ze herstelde.’
‘Zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand; op de achtste dag van de maand kwamen zij in de voorhal van de HEERE. Zij heiligden het huis van de HEERE in acht dagen, en op de zestiende dag van de eerste maand waren zij klaar.’ (2 Kronieken 29:3, 17).

Ezra begon zijn reis van Babylon naar Jeruzalem
‘Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was.’ (Ezra 7:9).

Haman wierp het lot (Poer) om te kiezen wanneer hij het Joodse volk zou vernietigen
‘In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros, wierp men het ‘poer’, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand tot maand’ (Esther 3:7).

Het profetische woord van de HEER over de ondergang van Egypte kwam tot Ezechiël
‘Verder gebeurde het in het zevenentwintigste jaar, in de eerste maand, op de eerste van de maand, dat het woord van de HEERE tot mij kwam’ (Ezechiël 29:17).

Profetische betekenissen van deze gebeurtenissen
De bovenstaande gebeurtenissen zijn vol van verlossende betekenis:

 • Het is het bijbelse nieuwe jaar. De activiteiten van het jaar, zowel religieus als seculier, beginnen op die dag.
 • Het markeert het einde van dat oordeel op de planeet – uitgesproken toen Noach opmerkte dat het land volledig was opgedroogd.
 • Het luidt het oprichten van het Tabernakel in – de verzoenende weg naar God was nu open.
 • Het wordt gevierd door het blazen van bazuinen (Numeri 10:10) – de weg van voorbeden tot God was nu open.
 • Het benadrukt het binnengaan in het Beloofde Land (1 Kronieken 12:15), de dag voor Israël om haar nationale roeping binnen te gaan.
 • Het begin van het herstel van het Joodse volk uit Babylon begon op deze dag met Ezra.
 • Haman’s duivelse aftelling – de vervalsing door de vijand van de heilige en verlossende betekenis van deze dag.

Botsing van de Titanen
Voor sommigen van ons is het even wennen (of zelfs een schok) om te beseffen dat de God van Jakob de Hebreeuwse kalender als de zijne beschouwt. Zijn Nieuwjaar is het 1e van de maand Aviv of Nisan, terwijl de mensheid allerlei andere nieuwsjaren heeft. Zelfs de meerderheid van de moderne Joden viert een Rabbijns (maar niet bijbels) Nieuwjaar.

De namen van de maanden in onze westerse Gregoriaanse kalender zijn gebaseerd op Griekse en Romeinse goden/godenheden/demonen (bijv. maart komt van Mars, de god van de oorlog; januari van Janus, de god van het begin en de overgangen, etc.). De weekdagen zijn vernoemd naar Noorse goden/demonen (woensdag naar Wodan; donderdag naar Thor; vrijdag naar Frigga, etc.).

Het Bijbelse Joodse Nieuwjaar biedt ons een grote kans om onze tradities te ‘resetten’ en na te denken over wat de toekomst in petto heeft.

Wanneer de Messias Yeshoea terugkeert, zal de hele planeet de Hebreeuwse kalender volgen. Ezechiël (45:18) voorzegt een toekomstig zondofer in Jeruzalem op de 1e van Aviv (Nisan), terwijl Zacharia 14:16-19, 8:18-19 en Jesaja 66:23 laten zien dat de gehele planeet de Joodse kalender zal volgen. Griekse, Romeinse en Noorse titanen zullen allemaal de knie buigen en verklaren dat de Messias Yeshoea en Zijn kalender soeverein zijn over de hele aarde (Jesaja 45:23; Filippenzen 2:10-11).

Schijnwerper op de goede beloftes van God
Terwijl de aarde beeft, terwijl onze bewegingsvrijheid wordt ingeperkt, wil God dat we ons concentreren op het feit dat Hij werkelijk de controle heeft, terwijl Hij liefdevolle correctie en rechtvaardige discipline naar deze eigenzinnige planeet brengt.
‘Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. ‘ (Lucas 2:34-35).
‘En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen/overmocht’ (Johannes 1:5).
‘Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ (Johannes 1:11-12).

Hoe moeten we dan bidden?

 • Bid dat God overal aan gelovigen openbaring en richtlijnen zal geven met betrekking tot Zijn tijden en seizoenen (Daniël 2:21; Genesis 1:14-18)
 • Bid voor de genezing en het behoud van velen die ziek zijn door het coronavirus.
 • Bid voor bovennatuurlijke gaven van genezing om te vermeerderen op de aarde door middel van biddende gelovigen.
 • Bid voor goddelijke strategieën ter voorbereiding op verdere bevingen en gebeurtenissen die nog komen gaan.
 • Bid voor het opstaan van Ezechiël’s profetische Joodse leger.

Dit artikel van Avner Boskey is vertaald voor Israel Today en herdrukt met toestemming van David’s Tent.

Wees de eerste die reageert op "Gelukkig profetisch nieuwjaar!"

Geef een reactie