Heeft u de klanken van de bazuin al herkend?

We leven in een tijd dat de Heere Jezus de bazuin laat klinken. Heeft u de klanken al herkend?

Gods plan wordt zichtbaar in Israël en in de afval en goddeloosheid in een wereld die ver bij God vandaan is. Juist in deze tijd is het van levensbelang dat we ons verootmoedigen voor God; bidden, waken en voorbereiden voor de uittocht richting de terugkomst en de bruiloft van het Lam, Jezus de Messias. Geloven is niet stilzitten en afwachten. Geloven is een vurig verlangen en een dag en nacht waken en uitzien naar de Bruidegom.

Waken en verlangen

Vele christenen hebben een passieve houding omdat zij verwachten verlost te worden zonder zelf actie te hoeven ondernemen. Dat is niet zoals de Heere Jezus zegt m.b.t. Zijn terugkomst. Hij zegt: ‘Waak dan te alle tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen’. Niet bepaald een passieve houding, maar een houding van heiligmaking en vurig verlangen om te vluchten als het zover is. Niet alleen omdat er een oordeel komt, nee vooral ook, om een ontmoeting te hebben met de Zoon des mensen.

Als een dief in de nacht

‘Hij zal komen als een dief in de nacht’. Deze woorden worden vaak gebruikt om ons bang te maken voor de terugkomst van de Heere Jezus. Maar wat betekenen deze woorden? Hoe doe je je voordeel met dit gegeven? We bidden dat God vele harten in vuur en vlam zal zetten om de grote Koning en Zijn Koninkrijk te verwachten en schoongewassen Hem te ontmoeten. Wij nodigen u uit om één van onze touravonden te bezoeken en uzelf te verdiepen in de eindtijdrede van de Heere Jezus, in Openbaringen en in het Profetisch Woord. Want wie zou ons beter moeten onderwijzen dan Hij Zelf? Heeft u het schoeisel van bereidheid aan of “wordt uw hart bezwaard … door de zorgen over de alledaagse dingen? Wees op uw hoede dat die dag u niet onverwachts overkomt.” (Lukas 21:34) Dit is een vraag en aansporing voor een ieder van ons!

Tour Blaas de Bazuin

Stichting Weg uit Babylon organiseert net als vorig jaar in mei-juli weer 6 avonden door het land die bedoeld zijn om de gemeente wakker te schudden en waakzaam te maken. Dit jaar zijn er avonden in Veenendaal, Oude-Tonge, Wezep, Heerenveen, Urk en Katwijk. Het thema van de tour Blaas de Bazuin is dit jaar: Toerusting voor de eindstrijd. Sprekers zijn Arie van Ooijen en Wim Verwoerd. De muziek wordt verzorgd door Christian Verwoerd.

Meer info / aanmelden

Geef een reactie