Het vervaardigen en de klanken van de shofar

In deze tijd, tussen Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar, en Yom Kippoer, Grote Verzoen­dag, klinkt in de synagogen de klagende klank van de shofar, die oproept tot berouw en terugkeer tot God. Het blazen op de shofar is een traditioneel onderdeel van de Rosh Hashanah gebedsdienst.

Een shofar, in al zijn verschijningsvormen, wordt gemaakt van de hoorn van een ram of ander kosher dier. In deze video ziet u, dat er nog wat werk wordt verricht voordat de shofar zijn geluid geeft.

In deze video kunt u luisteren naar de klanken van diverse shofar’s. Daar zijn fraai versierde exemplaren bij.

Afbeelding: Een waarschijnlijk in Duitsland vervaardigde shofar uit de 18e eeuw, geëxposeerd in het Jewish Museum in New York.

Wees de eerste die reageert op "Het vervaardigen en de klanken van de shofar"

Geef een reactie