Isra’Els eerste heiligdom weergegeven

God gaf Mozes de opdracht om een heiligdom te maken: de Tent van samenkomst. In de Bijbel wordt dit gedetailleerd beschreven, maar niemand weet hoe het er precies uitzag. Dr. Abraham Park doet een poging met het boek ‘De Tabernakel en de ark van het Verbond’. Hoe is dat gedaan?

Kunstzinnige weergave
Park (1928-2014) was een zuid-Koreaan die zijn leven had gewijd aan de verspreiding van het Evangelie, bestudering van Gods woord en gebed. Hij ging studeren aan zuid-Koreaanse en Amerikaanse Theologische instituten. Hij stichtte een christelijke gemeente in Seoel.

Een van de zaken die hem intrigeerde was de Tabernakel (Tent van samenkomst). Na langdurig gebed beweert hij van Godswege geopenbaard te hebben gekregen hoe die Tabernakel eruit heeft gezien.

Boekanalyse
Parks boek behandelt de Tabernakel en wat ermee te maken heeft in 13 hoofdstukken. Het is bedoeld als een kennismaking in het licht van Gods verlossingsplan. Hij heeft de meeste aandacht besteed aan de opbouw van de Tabernakel (de stappen voor de inrichting ervan) en aan de tent- en dekkleden.

Het boek is uitgevoerd in A4-formaat. Bijbelcitaten komen uit de HSV. Bij de (onderdelen van de) Tabernakel zijn de Hebreeuwse en getranscribeerde namen geplaatst.

Evaluatie
Dit is een prachtig boek met heel gedetailleerde en technische uitwerkingen van de Tent van samenkomst en diens onderdelen. Volgens Park wijst dit heiligdom op de Here Jezus en Gods verlossingswerk, alleen heeft hij dat niet in dit boek uitgewerkt. Het blijft beperkt tot het Oude Testament (vooral tot de Choemasj (Pentateuch)).

Dat niemand weet hoe de Tent er precies uitzag blijkt ook in dit boek. Sommige weergaves zijn anders dan in de Bijbel staat, worden in een andere volgorde behandeld en lijken op attributen uit de Rooms-katholieke eredienst. Sommige onderdelen ontbreken, zoals het rooster op het koperen altaar. Ook voert Park merkwaardigerwijze onderdelen op die pas voor de Tempel werden gemaakt, zoals het grote bronzen watervat.

Het opdelen van de inrichting van de Tent in 22 stappen is zo volgens Park. Onduidelijk is, zoals ook anderen dat verwarren, het woordgebruik Tabernakel (Tent (van samenkomst)) en Misjkan. Park gebruikt ze door elkaar heen. De Misjkan was echter de binnenste Tent van het heiligdom, waar alleen de kohaniem (Isra’Elitische priesters) mochten komen om hun dienst aan God te verrichten. De Tabernakel is het hele heiligdom (inclusief het voorhof).

Het kaartje met de woestijnroute van Isra’El met de stopplaatsen afgebeeld op een hedendaagse kaart geeft ook verwarring. De woestijnroute zoals Park die zich voorstelde is deels traditioneel, maar moet ook speculatief worden opgevat, net zoals de datering van de stopplaatsen. Niemand weet dit nog exact.

Dat de opstelling van de stammen rond het heiligdom van links naar rechts was moet onjuist zijn. De vier leidende stammen stonden natuurlijk in de as van het heiligdom opgesteld met de begeleidende stammen aan de rechter- en linkerkant. Dit boek is een aanrader.


Park, A., De tabernakel en de ark van het Verbond. 2020, CLC Publicaties, Apeldoorn, 103 pagina’s, € 16,99, ISBN: 9789491935251.

Wees de eerste die reageert op "Isra’Els eerste heiligdom weergegeven"

Geef een reactie