‘Jezus is de climax in Gods plan met Israël’

Team Flowmotive uit Ede, met linksboven in Giel-Jan de Visser.

Het allereerste MessiaNieuws voetbaltoernooi gaat zondag in Ede van start. Wie doen er allemaal mee en wat drijft hen?

Giel-Jan de Visser (26) uit Ede rondde eerder zijn opleiding af tot pastoraal werker aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Nu doet hij een master theologie, “gericht op het missionaire werkveld”. Ondertussen runt hij ook nog zijn eigen onderneming: Flowmotive – een christelijk promotiebedrijf dat het gelijknamige (zaal)voetbalteam sponsort. “Met Flowmotive werven we nieuwe donateurs, leden en abonnees voor met name christelijke organisaties, zoals de Evangelische Omroep, World Vision en Interserve. We werken uitsluitend met christenen die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de CHE. De meest getalenteerde sales-talenten van de CHE vinden bij ons een mooie bijbaan naast hun studie.”

Wat voor achtergrond heb je?
“Ik ben opgegroeid in een orthodox-christelijk gezin. Qua kerkelijke stroming is mijn gezin aangesloten bij de Gereformeerde Gemeente. Zelf ben ik, samen met mijn vrouw, via een omweg uitgekomen bij een behoudend evangelische gemeente, zoals Mozaiëk0318 uit Veenendaal zichzelf noemt.”

Wat heb jij met Israël?
“Israël heeft in mijn leven altijd een bijzondere plek ingenomen. Van huis uit heb ik een positief beeld meegekregen van Israël als volk en land. God verbond zich aan Israël om zichzelf via dat volk kenbaar te maken aan de wereld. Dit vindt zijn climax in de komst van Jezus die als Jood op aarde leefde. Hij leefde een dienend leven en zette zich met name in voor de minderheden in de samenleving. Hij gaf letterlijk zijn leven voor de ander en riep zijn volgelingen op dat ook te doen. Hij is het ultieme voorbeeld van naastenliefde. Deze Jezus stond na zijn kruisdood op uit het graf, waarmee hij de dood overwon en daarmee het Koninkrijk van God op aarde bracht.”

“Ik ben ervan overtuigd dat er voor heel het Joodse volk nog een belofte uitstaat: zij zullen Jezus erkennen als de Messias. Jezus zal weer terugkomen en als Koning vanuit Jeruzalem heersen over deze wereld. Al het onrecht zal verdwijnen en Gods beloofde Koninkrijk van recht breekt dan voor eeuwig aan.”

Wat kunnen andere christenen met ‘Israël’?
“Het volk Israël heeft bij veel christenen een lange tijd geen bijzondere plek ingenomen, omdat men er vanuit ging dat de kerk de plaats van Israël in had genomen en dat daarmee ook de beloften uit de Bijbel op de kerk van toepassing zijn. Gelukkig komt er de laatste tijd steeds meer aandacht voor Israël en neemt het aantal voorstanders van de vervangingstheologie af. Als God zo’n belangrijke plaats toekent aan het land en volk Israël, waarom zouden wij dat als christenen dan ook niet doen?”

Ook meedoen met het MessiaNieuws veldvoetbaltoernooi deze zondag? Geef je snel op.

1 reactieop"‘Jezus is de climax in Gods plan met Israël’"

  1. Tot de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
    EN ALZO ZAL GEHEEL ISRAEL ZALIG WORDEN; gelijk geschreven is:
    De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
    En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

    Amen

Geef een reactie