Lutheranen Amerika: Geen cent naar Israël

De Evangelische Lutherse Kerk in Amerika wil dat president Obama alle hulp aan de Joodse staat stopzet. Zolang Israël doorgaat met het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en niet meewerkt aan de vestiging van een Palestijnse staat, moet alle Amerikaanse financiële en militaire steun worden gestaakt.

Het Amerikaanse kerkgenootschap heeft volgens de krant The Jerusalem Post zaterdag een resolutie van deze strekking aangenomen tijdens het driejaarlijkse congres dat werd gehouden in New Orleans. Een grote meerderheid van 751 tegen 162 afgevaardigden stemde voor. Het onderwerp werd op de agenda gezet door een groep Lutheranen die zichzelf Jesaja 58 noemt en zich wil inzetten voor “vrede en gerechtigheid in het Heilige Land”.

In dit bijbelgedeelte roept Jesaja namens God zijn volk onder meer op om tijdens het vasten ook het juk te verbreken en verdrukten vrij te laten. Het lijkt er sterk op dat de groep lutheranen deze tekst wil koppelen aan het huidige Israëlisch-Palestijns conflict.

De kerk wil verder dat president Obama zijn best doet om Israël en de Palestijnen opnieuw om tafel te krijgen, zodat er een vredesverdrag komt voor twee levensvatbare staten met een gedeeld Jeruzalem. De kerk wil ook alle investeringen stoppen in bedrijven die profiteren van “Israëls bezetting” van de Westbank.

De Evangelische Lutherse Kerk in Amerika telt zo’n vier miljoen leden.

1 reactieop"Lutheranen Amerika: Geen cent naar Israël"

 1. Het vasten wat onze God verkiest is o.a. recht doen aan hongerigen, naakten, kleden, het juk verscheuren, weg doen het uitsteken des vingers en ongerechtigheid spreken.

  Voor Israeliet en de vreemdeling gold een wet, een Thora.

  Mag Jesaja 58 dan ook worden toegepast op het zogeheten Palestijnse volk?

  Wie verder leest bij vers 12 t/m 14.

  En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen;
  de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen.
  En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt,
  hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.
  13 Indien u uw voet van de sabbat terughoudt,
  ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt;
  indien u de sabbat een verlustiging noemt,
  opdat de HEERE geheiligd wordt
  – die geëerd moet worden –
  indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen,
  niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt,
  14 dan zult u vreugde scheppen in de HEERE,
  Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde
  en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob,
  want de mond van de HEERE heeft gesproken.

  De verwoeste plaatsen en het verlaten land, zijn de afgelopen 70, zoniet 100 jaar alweer, opgebouwd door voornamelijk joden.
  De woestijn ging weer bloeien, steden en dorpen verrezen.

  En lezen we verder. De Sabbat wijding geven…
  Zal ik het daar maar bij laten.

  Bidt voor de vrede van Jeruzalem. En met de profeet Joel in gedachten, zullen we onze handen afhouden van het verdelen van Gods land en stad, voor Zijn toorn over de volkeren komt. Wat zal gaan geschieden.

  Er zijn christelijke Palestijnen, en al zijn (de) Joden vijanden omwille van het evangelie. Zij zijn beminden omwille van de vaderen.

  Shalom

Geef een reactie