Muziekvideo: De anemonen bloeien

Created with GIMP

Wanneer in Israël de lente nadert, kleuren de velden rood van de anemonen. Kalaniot heten die in het Hebreeuws. Het is al een oud lied, Natan Alerman scheef het in 1945, Mosje Vilansky componeerde de muziek, en Shoshanah Demari zong het voor ons.

Het lied was oorspronkelijk geschreven als een nostal­gisch liefdes­lied, maar werd een protestlied tegen het Britse mandaat, dat in die dagen, voor de Onaf­han­ke­lijk­heid, nog bestond. De naam ‘Anemonen’ werd toen gebruikt als bijnaam voor de Britse para­chu­tis­ten, die rode baretten droegen en in die tijd in Israël gesta­tio­neerd waren. Op een van de avonden braken de Britten zelfs in bij de uit­voe­ring in het ‘Li-La-Lo’-theater, verbo­den het spelen van het lied en arres­teer­den de directeur van het theater, Moshe Valin.

In 1988 zong Demari het lied tijdens een openbare eerbetoon-show die ter ere van haar werd gehouden ter gele­gen­heid van het ontvangen van de Israëlprijs op het gebied van Hebreeuwse zang voor het jaar 5588.

הערב בא. שקיעה בהר יוקדת.
ha’èrèv ba. sjekiya bahar yoqèdèt
De avond komt. Zonsondergang op de berg Yokad
:אני חולמת ורואות עיני
ani cholmèdèt wero’ot eynai:
Ik droom en mijn ogen zien:
הגיאה נערה קטנה יורדת
hagayah na’arah qetana yorèdèt
Een klein meisje komt naar beneden
ובאש כלניות לוהט הגיא
oebe’esj kalaniot lohet hagay
en met vuur van anemonen gloeit het ravijn

את הפרחים לצרור היא תלקט לה,
èt hafrachim letzror hi telaqet la
De bloemen plukt zij voor een boeket
ובשבילים המתכסים בטל
oebasjvilim hammitqasim batal
en over de paden bedekt met dauw
:אל אמא היא נחפזת וקוראת לה
èl ima hi nèchpèzèt weqoret la:
snelt ze naar haar moeder en roept haar:
!הביטי מה הבאתי לך בסל
habiti ma heveti lach basal!
Kijk wat ik voor jou meebracht in de mand!

כלניות, כלניות,
kalaniyot, kalaniyot,
Anemonen, anemonen.
.כלניות אדמדמות, אדמוניות
kalaniyot adamdammot, admoniyot
Roodachtige anemonen, roodachtig,
כלניות, כלניות
kalaniyot, kalaniot
Anemonen, anemonen.
.כלניות מטוללות, חינניות
kalaniot metoelalot, chinaniyot.
Hoge, sierlijke anemonen.

,שקיעות בהר תבערנה ותדעכנה
sjeqiyot bahar tivanah wetidachnah,
Zonsondergangen zullen op de berg branden en vervagen,
.אבל כלניות תמיד תפרחנה
aval kalaniyot tamid tifrachnah.
maar anemonen zullen altijd bloeien.
סופות לרוב תהומנה ותסערנה
soefot larov tehimnah wetisarnah
Stormen zullen vaak woeden en razen
.אבל כלניות תמיד תבערנה
aval kalaniyot tamid tivarnah.
maar anemonen zullen altijd gloeien.

…כלניות, כלניות

.שנים עברו, שוב השקיעה יוקדת
sjanim avroe. sjoev hasjeqiyah yoqèdèt
Jaren zijn verstreken, weer gloeit de zonsondergang.
.הנערה כבר סבתא, ידידי
hana’arah kevar savta, yediday.
Het meisje is al grootmoeder, mijn vriend.
הנה כבר נכדתה לגיא יורדת
hennah kevar nèchdatah lagay yorèdèt
Hier komt haar kleindochter uit de kloof naar beneden,
.ושוב כלניות פורחות בגיא
wesjoev kalaniyot porchot bagay
En opnieuw bloeien anemonen in het ravijn.

:וכשקוראת הנערה אליה
oekesjèqoret hannarah elèya:
En als het meisje haar roept:
‘הביטי, סבתא מה הבאתי לך’
‘habiti, savta, mah heveti lach’
‘Kijk oma, wat ik voor je heb meegenomen’
מצחוק ודמע זוהרות עיניה
mitzchoq wadèma zoharot enèyah
doen een lach en een traan haar ogen glanzen,
:והיא זוכרת שיר מזמור נשכח
wehi zochèrèt sjirmizmor nisjkach
en ze herinnert zich een vergeten lied:

…כלניות, כלניות

,כן, הדורות באים חולפים בלי גמר
ken, hadorot ba’im cholpim beli gèmèr,
Ja, generaties komen en gaan zonder einde,
.אך לכל דור יש כלנית וזמר
ach lechol dor yesj kalaniot wazèmèr.
maar elke generatie heeft een anemoon en een zanger.
אשרי האיש אם בין סופות ורעם
asjre ha’isj, im ben soefot wara’am
Gelukkig is de mens, indien tussen stormen en donder,
.פרחה הכלנית לו, לו רק פעם
parchah hakalaniyot lo, loe raq pa’am
de anemonen voor hem bloeiden, al ishet slechts één keer.

…כלניות, כלניות

Bronnen: Youtube, Teach me Hebrew.

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: De anemonen bloeien"

Geef een reactie