Muziekvideo: Wie zal ons scheiden van Gods liefde?

Met deze muziekvideo van de Messianic Jewish Alliance of Israel bereiden we ons voor op het komende Paasfeest. Gezongen worden woorden van Paulus uit zijn brief aan de Romeinen, uit hoofdstuk 8:32, 31, 35 en 38-39.

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard,
maar voor ons allen overgegeven heeft,
ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven,
noch engelen, noch overheden, noch krachten,
noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God.

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Wie zal ons scheiden van Gods liefde?"

Geef een reactie