Muziekvideo: Esther ontmaskert Haman als vijand

Afgelopen zondag vierde het Joodse volk Poerim, het feest van de bevrijding van de ballingen in het Perzische rijk uit dreigende onder­gang door de listen en intriges van de Amalekiet Haman aan het Perzische hof….
Sjabbats­lezingen: De offers wijzen op Christus

Het boek Leviticus beschrijft hoe de offerdienst functio­neert ten behoeve van het leven in relatie met de Heer, hoe we tot Hem mogen nade­ren. De vijf soorten offers wijzen elk naar een ander aspect van…


Muziekvideo: Een tabernakel in mijn hart

Ter gelegenheid van de afsluiting van een deel van de Daf Yomi zong de bekende chazan (voorzanger) Moti Steinmetz tijdens een concert samen met het uit­ge­breide Malchut­koor en het Hasidim­leach Kinder­koor een onver­ge­te­lijke oude hit:…


Archeologie: Nationaal Park Qumran

Qumran – קומראן in het Hebreeuws – is een archeo­lo­gisch nationaal park in Judea (Westbank). Het is bekend door de Joodse sekte, die hier in de tijd van de Tweede Tempel een nederzetting bouwde en…

a close up of a book with words written in it

De eindeloze leugens van Hamas

Amir Tsarfati: Er is tegen ons gelogen. Dit is de boodschap die door de hele (Arabische) wereld gaat na de gebeurtenissen van 7 oktober en de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza. 🔴Plots ontdekten we…
Beschrijving opkomst handelsbeschavingen

In de 2de eeuw BCE ontstond de Zijderoute. Dit wordt vaak gezien als het begin van de langeafstandshandel. Maar volgens Daan Nijssen was de langeafstandshandel veel ouder. Hij beschrijft dat in zijn boek ‘Alle wegen…


Sjabbats­lezingen: Jezus weerspiegeld in de tabernakel

Er bestaat een opmerkelijk verband tussen de vermel­ding van de plaatsing van de gehei­lig­de voor­werpen in de taber­nakel, en de zeven ‘Ik ben’ uit­spra­ken van Jezus, opge­te­kend in het evan­gelie van Johannes. De Bijbelgedeelten voor…