Muziekvideo: Mozes te vondeling gelegd en gevonden

Een bekend verhaal uit het boek Exodus: baby Mozes mag van een bange Egyptische koning niet leven, maar moet verdrinken in de Nijl. Een Israëlische schoolklas verdiepte zich in het verhaal, en speelde uit hoe…


Archeologie: Mozes moet de piramiden gekend hebben

Volgens archeologen heeft de Uittocht uit Egypte 1300 tot 1450 jaar voor Christus plaatsgevonden. Dat betekent, dat Mozes en de Israëlieten de piramiden gekend moeten hebben, waarvan de oudste al duizend jaar eerder werden gebouwd….


Reformatorische Israëlbeschouwing

Door de oprichting van de staat Israël konden de kerken niet langer om het feit heen dat het Joodse volk zich op de landkaart had gemanifesteerd. Maar wat is het standpunt van de Reformatorische kerken…


Shabbats­lezingen: Sterven met hoop op de opstanding

Bij zijn sterven gaf Jakob opdracht, hem in het land Kanaän te begraven. Ook Jozef wilde daar uiteindelijk worden begraven. Zij hadden hoop en een visie voor terugkeer naar Kanaän. Ook wij hebben hoop en…


Nieuwe Testament leert Torahnavolging

Vrijwel alle christenen stellen dat de Torahnavolging van Godswege geen of geen doorslaggevende voorwaarde is voor hun geloofsleven. Dat is opmerkelijk, want de hele Bijbel, ook het Nieuwe Testament, veronderstelt dat wel. Hendrik de Jong…


Muziekvideo: Ontroerend gebed voor de overledenen

De bekende Joodse cantor Azi Schwartz van de Park Avenue Synagogue in Manhattan zong in 2015 een ontroerend gebed voor de doden tijdens een interreligieuze ontmoeting met paus Franciscus bij een herdenkingsbijeenkomst voor het instorten…


Archeologie: Werelderfgoed Maresha en Bet Guvrin

Vandaag bezoeken we de Bijbelse plaats Maresha, onder Jozua toegewezen aan de stam Juda, en het aangrenzende Beth Guvrin, beide erkend als uniek werelderfgoed. Maresha is bekend om zijn grotten en tunnels. Het verhaal van…Muziekvideo: Hineh Mah Tov, psalm 133

Een van de bekendste psalmen uit de Bijbel is ongetwijfeld psalm 133, Hine Mah Tov, Zie toch hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. De broers van Jozef hebben er…Dagelijks Joods-christelijk onderwijs

Bekend zou moeten zijn dat christelijk geloof uit het Jodendom voortkwam. Maar toch weert de christenheid het Jodendom. De Messiaanse voorganger Jonathan Cahn probeert met zijn dagboek ‘Boek van geheimenissen’ de band met het Jodendom…


Shabbats­lezingen: God kan door dromen spreken

‘We hebben toch de Bijbel, Gods Woord, we hebben toch geen dromen nodig, God behoeft toch niet door dromen te spreken?’ klinkt het wel eens. Toch spreekt God soms door dromen, en de samenstellers van…


Muziekvideo: Kerstliederen uit Haifa

Het was best nog lastig een goed Hebreeuws Kerstlied te vinden. De meesten gaan over de kerstman, kerst­bomen, sneeuw en cadeautjes. Dit is een opname van een concert van het Matzlul-orkest en het El Carmel-orkest…


Praktisch handboek voor Israëlreis

Het Land Israël bezoeken kan op meerdere manieren. De meeste mensen gaan als toeristen die zich vaak als trofeeënjagers gedragen. Gelovigen zouden er echter voor kunnen kiezen om het bezoek een spirituele ervaring te laten…


Archeologie: Vondsten bevestigen Makkabeese opstand

Keurig op tijd voor de Chanoekah-week (19-26 december) zijn in Israël een aantal vondsten uit de tijd van de Makkabeese opstand tegen de Griekse over­heersing gevonden danwel tentoongesteld: zilveren en bronzen munten, een fortificatie en…


Shabbats­lezingen: God keert alles ten goede

Wat zal er door Josef heen gegaan zijn? Door zijn eigen broers was hij opgepakt en als slaaf verkocht naar Egypte. Waren die profetische dromen over koren­schoven en sterren die voor hem bogen dan bedrog…


Muziekvideo: U tilt me hoog op

Dit lied lijkt te verwoorden wat Jozef heeft meegemaakt in zijn leven: opgetild worden boven de problemen uit, een God die hoop geeft in de stormen van het leven en aan Wie hij zich kan…


Archeologie: Jozef, slaaf en onderkoning in Egypte

Jozef werd door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte, werd eerste bediende en later gevangene van Potifar, en redde daarna als onder­koning van Egypte het volk en zijn familie van de hongers­nood tijdens zeven…


Joodse wereldbijdrage belicht en verklaard

Sommige mensen denken dat Joden zich beperken tot hun eigen kring zonder aan de samenleving bij te dragen. Anderen daarentegen stellen dat Joden overal achter zitten. Volkomen tegenstrijdigheden. Socioloog André Agsteribbe belicht in zijn boek…Muziekvideo: Aartsvaders en aartsmoeders

In de shabbatslezingen van de afgelopen weken lazen we over hen: de patriarchen, aarts­vaders en aarts­moeders Abraham en Sara, Izaäk en Rebekka, Jakob, Rachel en Lea. Zij worden allemaal genoemd in het Amida-gebed, het gebed…


Ontstaan Joodse Staat in kaart gebracht

Velen hebben gehoord over de oorlogen voorafgaande aan het oprichten van het Joodse nationale tehuis; de Staat Israël. Maar weinige kennen echter de langlopende geschiedenis van diplomatieke onderhandelingen voor het vaststellen van veilige, houdbare grenzen…