Parasha Naso: Hij zal alle mensen tot zich trekken

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Uit de Torah lezen we naso נשא Neem het getal op; tel! We lezen Numeri 4:21-7:89, uit de Haftara lezen we Richteren 13:2-25 en uit het NT lezen we Johannes 12:20-36.

De betekenis van het Hebreeuwse werkwoord nasa נשא waarvan de gebiedende wijs naso is afgeleid, is optillen, opheffen, dragen. Dat is wat Jehoshua deed toen Hij verhoogd werd, aan het kruis ging, wat Hij ook uitlegt in deze Parasha: “En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal Ik allen tot Mij trekken.” (vers 32). Er bestaat in de Griekse grondtekst geen twijfel over wie Hij tot Zich zal trekken: pantas, παντας, allen, alle mensen (Allemensen, wat een belofte)! Mooi is ook dat in de grondtekst staat dat Hij uit de aarde verhoogd zal worden en de mensen tot Zich zal trekken, niet alleen aan het kruis, toen Hij van de aarde verhoogd was gebeurde dit, maar vooral nadat Hij uit de aarde weer is opgestaan! Na die ongelooflijke gebeurtenis heeft Hij werkelijk alle macht, de tegenstander, de satan שטן is ontheven van zijn tot dan toe rechtmatige eigendomsrecht op de aarde (Lukas 4:6), de Zoon Gods heeft het recht teruggepakt, heeft het eigendomsrecht opgetild, opgeheven, nasa, van de schouders van de tegenstander. Puh!

Eerder in de behandeling van een van de Parashoth spraken we al over de gelofte van de Nazireeër נזיר nazir, daar gaat het nu in de Parasha en Haftara ook over. Als men onder deze gelofte stond, dronk men pertinent geen wijn of druivensap. Ook liet men het haar lang groeien. Simson stond van voor zijn geboorte al onder deze gelofte; zijn moeder mocht tijdens de zwangerschap geen wijn drinken. Zijn kracht zat hem dan ook niet in zijn lange haar, maar in deze achterliggende gelofte.

Zoals we weten dronk Jehoshua wél wijn (Mattheus 11:19) en stond Hij dus niet onder deze gelofte, had dan ook geen lang haar omdat dat in die tijd een schande was voor een man, dat hadden we al eerder behandeld (1 Cor. 11:14). In Numeri 6 zien we de instelling van deze gelofte. Het woord is afgeleid van het werkwoord nazar נזר wat betekent zich toewijden, zich onthouden van, vasten. De reden waarom men onder deze gelofte kon zijn, wordt hier niet genoemd. Het is wellicht niet toevallig dat het direct staat na de beschrijving van wat te doen met een wel- of niet overspelige vrouw en een jaloerse man. Beiden zouden kunnen kiezen om onder de gelofte van de nazireeër te gaan staan voor een periode om hun gedachten en harten toe te wijden aan God. Een tijd van vasten is heel goed voor de mens, behalve op shabat. Shabat shalom!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’. 

Wees de eerste die reageert op "Parasha Naso: Hij zal alle mensen tot zich trekken"

Geef een reactie