Progressieve Isra‘Elvisie

Isra‘El kent vele karakteristieken en facetten. Een van de belangrijkste ervan is het feit dat het zich tot op vandaag onderscheidt van andere volken. Piet van Midden geeft zijn kijk op Isra‘El in zijn boek ‘Israël een wereld apart’. Wat komt erin naar voren?

Dit boek verschijnt in verband met het 75-jarige bestaan van de Staat Israël. Nadruk in dit boek ligt op informatie over die Staat die volgens Van Midden waardevol zou zijn om diens geschiedenis en de huidige situatie beter te begrepen. Centrale vraag: wat maakt Isra‘El bijzonder? Want volgens Van Midden is dit volk het meest opvallende van alle.

Boekanalyse
Van Midden noemt zich Isra‘El-kenner. Hij was oprichter van een reisbureau, docent Hebreeuws aan een universiteit en schreef diverse boeken over Israël. Hij is voorzitter van het Overlegorgaan Joden en christenen (OJEC).

Na een voorwoord wordt Isra‘Els geschiedenis beschreven in zes hoofdstukken die afgesloten worden met een samenvatting en duiding. In de meeste hoofdstukken wordt een tijdvak beschreven, maar twee zijn thematisch. Aan het tijdvak 1900-2005 worden meerdere hoofdstukken besteed. De hoofdstukken hebben een vaste opbouw: Hoofdtekst, excursen in grijs en het katern ‘Uitgelicht’, waarin op bepaalde onderwerpen dieper wordt ingegaan.

Zwart-wit foto’s of landkaarten, een korte literatuurlijst en een woordenlijst zijn bijgevoegd. Op de linker binnenflap staat een kort Personalia en op de rechter een schetsmatige kaart met de belangrijkste steden in de Staat Israël.

Dit boek is gericht op een breed publiek. Er zijn enkele liederen toegevoegd om de sombere lijn op te vrolijken. Van Midden heeft sympathie voor Isra‘El, maar meldt ook misstanden en stelt dat het Palestijnse lijden deels komt door hun eigen leiders.

Evaluatie
Dit is een boek over Israëls geschiedenis uit de progressieve flank van de traditionele christenheid. Dat blijkt uit een aantal zaken. Bijvoorbeeld uit nadruk op verzoening tussen Jood en Arabier en dat het landoppervlak van Isra‘El minder dan de helft van Nederland zou zijn. In Bijbelse zin is het nog te vroeg voor verzoening en heeft de Staat Israël nogal wat tegoed. De Bijbelse Landsbelofte is onverenigbaar met een Arabische staat in het hartland daarvan.

In dit boek wordt ook nog vastgehouden aan klassieke onjuistheden. Zo stelt Van Midden het begin van Israëls geschiedenis vanuit allerlei stammen die zich verenigd zouden hebben in c.1000 BCE. Dit, ondanks dat die geschiedenis minstens 400 jaar eerder moet zijn begonnen vanuit één familie. Ook houdt hij eraan vast dat het Noordelijke koninkrijk Israël iets negatiefs was en dat de Isra‘Eliem die er deel van uitmaakte verdwenen zouden zijn.

Ronduit Godslasterlijk zijn de beweringen over de Torah (zouden regels zijn om te overleven in de woestijn!) en de eerste ballingschap (zou maar 50 jaar geduurd hebben). Een zoekregister ontbreekt en er komen onvertaalde Engelstalige teksten voor in de lopende tekst. Toch is dit boek nuttig om er kennis van te nemen.


Midden, P. van, Israël een wereld apart. Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood. 2023, KokBoekencentrum, Utrecht, 186 pagina’s, € 22,50, ISBN: 9789043538923.

Wees de eerste die reageert op "Progressieve Isra‘Elvisie"

Geef een reactie