Shabbatslezingen: Neem beloften aan God serieus

‘Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God’, schreef Prediker. God neemt onze beloften aan Hem serieus. Een een niet-nagekomen belofte werpt een muur op voor Gods zegen over ons leven.

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Ki Tetze (Wanneer u uittrekt) zijn:
✡ Torahlezing: Deuteronomium 21:10 – 25:19,
✡ Profetenlezing: Jesaja 54:1–10,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 1 Korinthe 5:1-5.

In verband met het thema wijken we daarvan af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Wanneer u de HEERE, uw God, een gelofte gedaan hebt, mag u niet aarzelen die na te komen, want de HEERE, uw God, zal dat zeker van u eisen, en dan zou er zonde in u zijn. Maar als u ervan afziet een gelofte te doen, is er geen zonde in u.
Wat er over uw lippen komt, moet u houden en doen, net als wanneer u de HEERE, uw God, een vrijwillige gave beloofd hebt, iets wat u met uw eigen mond gesproken hebt.

Deuteronomium 23:21-23 (HSV).

Een vriend van ons ondervond hoe serieus God onze beloften neemt. Toen hij (jaren geleden) 12½ jaar getrouwd was, en hij terugkeek op die periode, beleefde hij dat God hem ongelofelijk gezegend had. Hij beloofde God 1250 euro. ‘We zijn in 1995 getrouwd, plus 12½, dat is 2007, dus 1250 euro’. Hij beleefde er in zijn hart grote vreugde over. Echter, hij talmde met betalen, en na de bruiloft, in de drukte van alledag, dacht hij er wel aan dat dit nog gebeuren moest, maar dat kwam wel, en daar bleef het bij.

Hij had schapen en iedere zomer liepen de schapen met de lammeren in het weiland, in koppeltjes van 40 schapen en ongeveer 70 lammeren. Dit land grensde aan een sloot, maar dat was afgezet met elektrische afrastering.
Het was inmiddels vier weken na de bruiloft. Elke dag liep hij voor controle door de schapen. Op een dag liep hij bij de schapen. In de verte zag hij een dood lam in de sloot drijven. Liep er snel naar toe. De sloot zat vol met eendenkroos, maar het ruggetje van het dode lam stak er een klein stukje bovenuit. Alle twee de draden van de elektrische afrastering waren gebroken. Toen hij verder om zich heen keek zag hij nog een ruggetje boven het kroos uitsteken, en een paar meter verder nog één. Wat was er gebeurd? Had misschien een hond achter de schapen lopen jagen?
Toen hij nog beter keek zag hij nog meer ruggetjes, 12 in totaal. Totale waarde 12 x € 100 = € 1200.
Hij was verbijsterd, en in zijn hart stelde hij de vraag: ‘Here God, waarom is dit?’ En met dat hij het vroeg stond dit antwoord rechtop in zijn hart: ‘Je hebt mij 1250 euro toegezegd en je hebt het niet gegeven. Daarom heb ik het maar genomen.’

Onze vriend voelde plotseling boosheid naar God in zijn hart opkomen. Hij viel direct op zijn knieën naast de sloot, en riep: ‘Here Jezus U hebt gelijk, maar bewaar me voor deze boosheid  in mijn hart, want dit is niet van U.’
Hij begreep ook dat God dit niet nam om ons te straffen. Als je iets beloofd moet je het ook geven, en als je het gegeven hebt dan is er vreugde bij God, omdat Hij ons dan kan zegenen, want dat wil Hij zo graag.
Het was voor onze vriend een levensles, hoe serieus God ons neemt. En dat beleefde hij ondanks alles als heel veilig.
Diezelfde dag heeft hij de beloofde gift alsnog overgemaakt. 

Een gedeelte uit de Profetenlezing
Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God.
Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn.
Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden.
Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want Hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft.
Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt.

Prediker 5:1-4 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. Want ik weet van uw bereid­willig­heid, waarover ik u roem bij de Macedoniërs, namelijk dat Achaje al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft velen aangestoken.
Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken, opdat u – zoals ik zei – gereed bent; opdat niet misschien, als er Macedoniërs met mij meekomen en zij u niet gereed vinden, wij – om niet te zeggen: u – beschaamd worden in dit vertrouwen op onze roem over u.
Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vóóraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als (een gift) in gierigheid gegeven.
En dit zeg ik: we karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke (vorm van) genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

2 Korinthe 9:1-8 (HSV)

Wees de eerste die reageert op "Shabbatslezingen: Neem beloften aan God serieus"

Geef een reactie