Stichting Israëls Messias wil brug zijn tussen Joden en christenen

Voorzitter drs. Wim Nieuwenhuis van de stichting Israëls Messias.

De nieuwe Stichting Israëls Messias, opgericht op de Joodse nieuwjaarsdag, 22 september 2017, wil ‘de relatie tussen christendom en jodendom verbinden en herstellen, vanuit het perspectief dat joodse en christelijke Traditie zich beide kenmerken als messiaanse tradities, om zo bij te dragen aan de vrede en antisemitisme tegen te gaan’.

Voorzitter is drs. Wim Nieuwenhuis, voorganger binnen de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en voorzitter van het hiermee verbonden Comité Gemeentehulp Israël (CGI). Hij studeerde theologie aan onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam en specialiseerde zich in wetenschappelijk onderzoek naar oude Joodse tradities, en gaat zich richten op het wetenschappelijk onderzoek van het Jodendom en het vroege christendom.

Belangrijk hierbij zijn de Aramese Bijbelvertalingen uit de tijd van Jezus, de zogenoemde Targumim. “Deze teksten uit de tijd van Jezus zijn door orthodoxe Joden vaak onder de pet gehouden omdat ze heel direct spreken van de komende Messias. Maar ook christenen kennen deze Joodse tradities niet. Zij zijn vooral georiënteerd op de Griekse traditie en hebben weinig kennis van het Aramees.”

Via deze oude bronnen wil Wim Nieuwenhuis wederzijds respect en begrip laten ontstaan tussen Joden en christenen. De bronnen vormen bruggen van verbinding tussen beide groepen, en hangen nauw samen met het Messiaanse besef, dat in de laatste eeuwen voor Christus sterk leefde onder de Joden, wat terug te vinden is in oude Joodse tradities. Het onderzoek maakt aan de ene kant de messiasverwachting van de gelovige Joden van die tijd zichtbaar, en laat aan de andere kant zien hoe Jezus, de apostelen en het Nieuwe Testament geworteld zijn in Joodse tradities.

Reacties

De nieuwe stichting zegt positieve reacties te ontvangen op haar ideeën. Christenen voor Israël heeft aan Nieuwenhuis gevraagd om mee te werken aan het onderwijsprogramma voor predikanten. Uit Israël kwamen volgens Wim Nieuwenhuis positieve reacties van theologische opleidingen en Bijbelgenootschappen.

In Nederland en Israël is relatief veel belangstelling voor de studie naar de Joodse wortels van het christelijk geloof, meent Nieuwenhuis.
“De tijd is voorbij dat orthodoxe Joden christenen haten, zo hoor ik. Messiasbelijdende Joden zijn erg geïnteresseerd in het beter leren kennen van hun wortels. In Nederland krijg ik positieve reacties wanneer christenen zicht krijgen op het verband tussen Oude en Nieuwe Testament.”

Lees het volledige artikel in het Reformatorisch Dagblad

2 Reactiesop"Stichting Israëls Messias wil brug zijn tussen Joden en christenen"

  1. Hoe kan ik op de hoogte blijven van het werk van de stichting? Is er een nieuwsbrief waarvoor ik mij kan aanmelden? Tot nu toe heb ik vooral de boeken van Daniël Gruber gelezen.

Geef een reactie