Refo-evangelische Isra‘Elvisie

Veel christenen zijn weer tot het besef gekomen dat Isra‘El een hoofdrol zal hebben in het komende Messiaanse Koninkrijk. Alleen over wat die rol zal zijn en hoe dat op de Bijbel gebaseerd moet worden lopen de meningen uiteen. Willem J.J. Glashouwer, emeritus dominee en President van Christenen voor Israël Internationaal, geeft in het boekje ‘Israël: Verbonden en Koninkrijk’ zijn Isra‘Elvisie. Hoe heeft hij dat gedaan?

Bekende visie met nieuwe details
Glashouwer brengt veel van wat hij in andere boekjes over Isra‘El heeft geschreven opnieuw bij elkaar rond de thema’s Gods Verbonden met Isra‘El en Isra‘Els plaats in Gods Koninkrijk. Hij komt ook met nieuwe zaken. Hij beschrijft zijn visie in negen hoofdstukken en sluit af met een conclusie.

Christenen voor Israël is een christenzionistische organisatie, dus dat zionisme is ook een rode draad in Glashouwers Isra‘Elvisie. Joods zionisme wordt in christelijke termen gezien. Namelijk als (verdere en uiteindelijke) vervulling van (onvervuld veronderstelde) Bijbelse profetieën. Dat uit zich in een zeer positieve kijk op de terugkeer van de Joden naar het hun beloofde Land en op de Staat Israël.

Gods uitverkoren volk
Glashouwer verwerpt dat Isra‘El van Godswege verbannen zou zijn. De volken en de traditionele kerken zouden hen verstrooid hebben. Dat zou een demonische misdaad tegen Isra‘El zijn. God zou Isra‘El nooit verlaten hebben.

De kerk heeft volgens Glashouwer een eigen heilsweg naast die van Isra‘El (Twee-wegentheorie). Gods verbond met Noach zou voor de kerk gelden. Isra‘El en de kerk als eenheid zien noemt hij een onheilige mix en lasterlijk. Hij vindt dit zo belangrijk dat hij er de meeste aandacht aan besteed.

Nieuwe Isra‘Eltheologie
Glashouwer vindt dat een nieuwe Isra‘Eltheologie nodig is. Hij draagt hiervoor 12 artikelen aan. Daarna geeft hij een vogelvlucht door het boek Genesis. Gods heilsplan zou met Abraham zijn begonnen en met hem begon ook Isra‘El.

Dan volgt een uiteenzetting over Gods acht onvervulde verbonden met Isra‘El, waarvan zeven onvoorwaardelijk en eeuwig zouden zijn en een, die van Mozes, niet. Die laatste zou verdwijnen en daarom negeert hij het volkomen. Ondanks dat Mozes centraal staat voor zowel Isra‘El als in de Bijbel!

Als Gods Koninkrijk voor eeuwig op aarde wordt gevestigd is dat Davids herstelde koninkrijk. Kortom, Isra‘El zou op aarde centraal staan, maar de kerk in de hemel.

Evaluatie
Glashouwers stellige (eschatocentrische) visie op Isra‘El is een mix van Calvinistisch (Voorbeschikking/Uitverkiezing/Onvoorwaardelijke genadeleer), Evangelisch (Dispensationalisme) en Isra‘Elcentrisch (Israëlisme/zionisme) denken. Dat is opmerkelijk voor een oud-PKN dominee, maar dat maakt hem juist populair. Waarschijnlijk ook door zijn theorieën, zoals over Nimrod (Gn 10:9). Daarvoor neemt hij ook fantasieën (die hem uitkomen) van rabbijnen over. Dit gecombineerd met twijfelachtige, inconsequente stellingen maakt zijn visie soms onduidelijk.

Dit boekje herhaalt veel en staat vol lange (Bijbel)citaten. Het is opmerkelijk dat hij de verouderde NBG’51-vertaling gebruikt. Boeken over dit ingewikkelde onderwerp kunnen niet zonder register. Toch ontbreekt het. Ook helpt de nogal summiere inhoudsopgave niet bij terugzoeken.


Glashouwer, W.J.J., Israël: Verbonden en Koninkrijk. Groen, Heerenveen, 2017, 215 pagina’s, € 14,95, ISBN: 9789088971785.

Wees de eerste die reageert op "Refo-evangelische Isra‘Elvisie"

Geef een reactie