golan

Gods beloften aan Israel

Gods beloften aan Israel Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.. Jesaja 49 vers 13 DE BERGEN…


Israël wil dorp op Golan Hoogvlakte vernoemen naar Trump

Donald Trump krijgt binnenkort een dorp naar zich vernoemd op de Golan Hoogvlakte. Dat voornemen heeft de regering van Israël nadat de Amerikaanse president het gebied erkende als integraal onderdeel van Israël. Het Donald-Trump-dorp, dat…