Update Midden-Oosten: Amerika halveert steun UNRWA, onbegrijpelijke actie Sigrid Kaag, oproep tot gebed voor bezoek Mike Pence, en meer

Rembrandt

Opmerkelijk nieuws van de afgelopen week in het Midden-Oosten.

Amerika halveert steun aan UNRWA

De VS is een onderzoek begonnen naar de activiteiten van UNRWA, de VN-organisatie die enkel is belast met de ‘zorg’ voor Palestijnse vluchtelingen. De UNRWA werd in 1949 opgericht om de Arabische inwoners die de nieuwe staat Israel vlak voor en tijdens de oorlog in 1948 ontvlucht waren, te ondersteunen. Ze waren gevlucht in opdracht van de Arabische landen die in 1948 de staat Israel aanvielen, maar die Arabische landen bekommerden zich na die oorlog niet meer om die vluchtelingen.
Inmiddels tellen de kampen met Palestijnse vluchtelingen rond de vijf miljoen bewoners. Oorspronkelijk waren het er ongeveer 675.000, maar door geboorten wordt het aantal Palestijnse vluchtelingen steeds groter en daarmee ook de problemen.

Palestijnse kinderen namen deel aan een protest tegen de Amerikaanse beslissing om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israel. Op de foto ziet u er één van hen, met een poster. Er werd gedemonstreerd voor het hoofdkantoor van de UNRWA in Gaza stad. (Foto: Ashraf Amra)

Jaarlijks stort Amerika 125 miljoen dollar in de pot van deze organisatie. President Trump heeft inmiddels besloten de Amerikaanse bijdrage aan de UNRWA te halveren tot 60 miljoen dollar.
Het totale budget van de UNRWA bedraagt 1,5 miljard dollar. Nederland betaalt jaarlijks 20 miljoen euro aan de UNRWA.
Steeds meer lijkt de UNRWA banden te hebben met Palestijnse terroristische clubs. In de lesboeken, verzorgd door UNRWA, krijgen de kinderen de haat tegen Israel ingeprent en de Palestijnse zanger Mohammed Assaf is jeugdambassadeur geworden van de UNRWA. In zijn liederen verheerlijkt hij geweld en prijst hij de dood van Palestijnse terroristen en de jihad. Ook zingt hij over een Palestijnse staat op het totale grondgebied van Israel. (Bron: Israel Hayom)

Onbegrijpelijke actie van minister Sigrid Kaag

D66-minister minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft vrijdag bekendgemaakt versneld 13 miljoen euro hulpgeld voor de Palestijnen over te maken aan de UNRWA, om een deel van het gat te vullen dat ontstaat doordat Amerika de steun aan deze VN-organisatie halveert. Coalitiepartners VVD, CDA en CU reageren gepikeerd op deze actie van de minister en eisen opheldering. Terecht. Kaag zet met deze onbegrijpelijke actie de coalitiepartners voor het blok. Dat past niet! Ik hoop dat CDA, CU en VVD openbaar afstand nemen van deze actie.

Officieel verleent de UNRWA hulp aan ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Althans, volgens deze VN-organisatie zelf. Maar het is de vraag of het er wel vijf miljoen zijn. Volgens de Libanese overheid zijn er in ieder geval in Libanon veel minder Palestijnse vluchtelingen dan UNRWA aangeeft, maar liefst tussen de 60 en 70 procent minder.

De actie van Amerika is op zich niet vreemd. Eerder werd al bekend dat Palestijnse wapens lagen opgeslagen onder gebouwen van de UNRWA. Plus de schoolboeken vol met haat tegen Israel die werden gefinancierd door de UNRWA. En waarom steken de Arabische landen geen extra hand uit om de Palestijnse vluchtelingen te helpen?

Ik pleit ervoor dat minister Kaag terugkomt op haar beslissing en haar excuses aanbiedt aan de drie andere regeringspartijen voor deze onbezonnen actie.

Oproep tot gebed voor bezoek Mike Pence aan het Midden-Oosten

Momenteel is de zeer Godvrezende en integere vicepresident van Amerika, Mike Pence, op bezoek in het Midden-Oosten. Vandaag is hij in Egypte en via Jordanië bezoekt hij begin volgende week nog Israel, waar hij de Israëlische leiders zal spreken en onder meer de Klaagmuur en Yad Vashem zal bezoeken.

Pence zou eerder al in december een bezoek brengen aan het Midden-Oosten, maar in verband met de stemmingen in het Amerikaanse congres over de nieuwe belastingplannen stelde hij zijn reis uit. Opmerkelijk is wel dat nu een bezoek aan Jordanië is toegevoegd aan het oorspronkelijke reisplan. De reden is wellicht dat er ook in Jordanië behoorlijke weerstand is tegen de Jeruzalem-verklaring van Amerika. Immers, 70 procent van de 6,5 miljoen inwoners is Palestijn.

Het is belangrijk dat Amerika goede relaties heeft met Jordanië. Het land is, naast Israel, een baken van stabiliteit en rust in het Midden-Oosten. En Jordanië is momenteel een toevluchtsoord voor zo’n drie miljoen vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië en Irak. Onder hen zijn veel christenen.
De Palestijnse leiders weigeren met Pence te praten, vanwege de erkenning door Amerika van Jeruzalem als hoofdstad van Israel.
Vanuit Israel ontving ik een oproep tot gebed voor vicepresident Pence, gebed om bescherming en wijsheid. Hier sluit ik me graag bij aan. (Bron: Vision for Israel)

Palestijnse leider Abbas woest op Israel

Het taalgebruik van de 83-jarige Palestijnse leider Abbas richting Israel wordt steeds heftiger en feller. Nooit zal hij Israel erkennen. Openlijk ontkent hij het bestaansrecht van Israel. Hij betitelde deze week Israel als een Westers ‘koloniaal project’. Het is onmogelijk voor Israel om met zo iemand serieus te onderhandelen.

Abbas stelde zelfs dat de Britse staatsman Cromwell 400 jaar geleden Joden op schepen van de Nederlandse vloot naar het Midden-Oosten wilde sturen, met de bedoeling de Palestijnen uit te schakelen. Die beschuldiging slaat nergens op, omdat Cromwell juist de Joden uitnodigde om zich in Brittannië te vestigen. (Bron: Ynet News)

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Geef een reactie