Artikelen door Floris Poot

Muziekvideo: Jakob verliefd op Rachel maar krijgt Lea

Een vervolg op de video van vorige week van Opa Tuvia. We zien de aankomst van Jakob bij Oom Laban, en zijn verliefdheid op diens dochter Rachel. Na wat onderhandelen mag hij na zeven jaar…Shabbats­lezingen: Maak een ander niet beschaamd

Talloos zijn de commentaren op de verkoop van het eerst­ge­boorte­recht en het ‘stelen’ van de zegen door Jakob. Hij wordt een bedrieger, een hielenlichter, genoemd. Maar er is nog een andere kant aan de zaak:…


Muziekvideo: Jakob ‘ontsteelt’ Esau de zegen

Terwijl we in de shabbatslezingen vernemen, hoe Jakob de zegen en het eerstgeboorterecht krijgt, zoals de Here God heeft beloofd, kijken we in deze video naar een musical-achtige uitbeelding daarvan voor kinderen. De tekst van…


Archeologie: Wie zijn de Edomieten?

Terwijl we ons in de shabbatslezingen bezig houden met het verkrijgen van de zegen en het eerstgeboorterecht door Jakob, tot woede en verdriet van zijn broer Esau, gaan we in deze video kijken hoe het…


Shabbats­lezingen: De Messiaanse lijn voortgezet

Dwars door alle generaties heen zien we dat Gods plan voor de komst van de Messias wordt doorgezet. God trekt een duidelijke lijn in de geschiedenis: Hij kiest een man, Abraham, die uitgroeit tot het…


Muziekvideo: Shomer HaBrit, Hoeder van het Verbond

Tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest werd in Jeruzalem de Bijbel tot leven gebracht door dans en zang in de musical ‘The Guardian of the Covenant’, de Hoeder van het Verbond, die de kijkers wil meenemen naar…


Archeologie: Herodes grafmonument voor de Aartsvaders

Toen Abraham’s vrouw Sara overleed, kocht hij de Grot van Machpela bij Hebron voor een kolossaal bedrag om haar te begraven. Koning Herodes liet 2000 jaar geleden een monumentaal gebouw boven de grot oprichten. De…


Shabbats­lezingen: God luistert naar onze gebeden

Gebeden hebben een belangrijke plaats in de Bijbel. Er staan veel gebeden opgetekend in de Bijbel, denk alleen maar aan de psalmen. We hebben immers een God die een relatie wil met de mensen, Hij…


Muziekvideo: Gebed ‘Onze Vader’ in het Hebreeuws

Terwijl het in de Shabbatslezingen gaat over de voorbede van Abraham voor de rechtvaardigen in de stad Sodom, mag u vandaag luisteren naar een Hebreeuwse vertaling van Jezus’ gebed, het ‘Onze Vader’. Volgens de informatie…Shabbats­lezingen: Geroepen tot een nieuw leven

Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, zei de Heer tegen Abram. Dat is niet niks. De familie achterlaten, om ze misschien wel nooit meer te zien….


Muziekvideo: Aliya-lied ‘Ich Fuhr Aheim’

De parasha-lezing van de reis van Abram en Sara uit Haran naar Kana’an, hun ‘Aliya’, bepaalde de datum van Aliyadag. Een oud Jiddisch Aliyalied, uit 1932, draagt als titel Ich Fuhr Aheim, en is geschreven…


Archeologie: Een Joodse kibboets in Franeker

De reis van Abram en Sara uit Haran naar Kanaän was een goed aan­knopings­punt voor Aliyadag, waarop aandacht wordt geschonken aan het opgaan van tienduizenden Joden naar het land van hun voor­vaderen. In het Friese…Muziekvideo: Messiaanse musical Noach’s Ark

De geschiedenis van Noach inspireerde de Messianic Jewish Alliance of Israel tot het schrijven en opvoeren van de musical Noach’s Ark. Hij is bedoeld om kinderen en volwassenen te versterken en uit te dagen in…


Archeologie: Is de Ark van Noach echt onvindbaar?

In de shabbatslezingen van deze week gaat het o.a. over de Ark van Noach, waarin enkele mensen en dieren de grote vloed overleefden. Wat is er met de Ark gebeurt? Waar is hij gebleven? Sinds…


Shabbats­lezingen: Afscheid, maar niet voorgoed

Op Simchat Torah, Vreugde der Wet, werd het slot van het boek Deuteronomium gelezen, en nu beginnen we weer bij het begin van de Torah, bij Genesis. Daar lezen we dat God Henoch wegnam, zoals…


Muziekvideo: Messiaans geloofslied bij Simchat Torah

Tijdens een feestelijke Simchat Torah (Vreugde der Wet)-optocht in Tel Aviv in 2012 werd het lied Ani Ma’amin, ‘Ik Geloof’, waaruit een harts­tochtelijk verlangen naar de komst van de Messias klinkt, enthousiast gezongen. Dit lied,…


Archeologie: Waar ontving Mozes de Torah?

Waar lag de berg Sinaï, of Horeb, de berg van God waar Mozes de Tien Geboden en de andere wetten van God ontving? Lag deze op het Sinaï-schiereiland, of verder weg, in het huidige Arabië?…


Shabbats­lezingen: God toont zijn heiligheid

We lezen drie tekstgedeelten waarin God iets van zijn heerlijkheid, almacht en liefde toont. Over Mozes, die een glimp van God mocht zien en wiens gezicht straalde, over Gog die bij een overval op Israël…


Muziekvideo: Shlomit bouwt een vredesloofhut

Een oud en bekend lied, geschreven en van muziek voorzien door de bekende Israëlische zangeres Naomi Shemer, is Shlomit Bonah Soekah Shalom, Shlomit bouwt een vredes­loofhut. U kunt het meezingen, de Hebreeuwse uitspraak en een…