Nieuws

Archeologie: Tablet met vloek gevonden op de berg Ebal

Zoals we deze week lezen, werden op de berg Gerizim de zegeningen en op de Ebal de vervloekingen uitgesproken (Deuteronomium 27:11-26). Op de Ebal werd enkele jaren geleden een loden amulet gevonden, dat bij ontcijfering…


Shabbatslezingen: Neem beloften aan God serieus

‘Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God’, schreef Prediker. God neemt onze beloften aan Hem serieus. Een een niet-nagekomen…


Archeologie: Beth Shean, op een kruispunt van wegen

Beth Shean is een van de best bewaarde Romeinse steden ter wereld. Het wordt redelijk goed bezocht door toeristen die hierheen komen om de indrukwekkende ruïnes te bekijken. Bezoekers slaan echter vaak het oudere Bijbelse…


Kennismaking Hebreeuws alfabet en Jodendom

Het Hebreeuwse alfabet heet ‘alefbeet’. Wie kent het? Kennis ervan staat aan de basis van het beter begrijpen van de Bijbel. Kees de Vreugd heeft er columns over geschreven die gebundeld zijn in een leuk…


Shabbats­lezingen: Wat zijn onze afgoden?

In de gekozen tekstgedeelten gaat het over het dienen van afgoden. Baäl en Astarte zullen we in onze dagen niet meer tegenkomen. En voor een bezweerder zoals Bileam zijn we te nuchter. Maar zeg niet…


Archeologie: Heiligdom voor afgod Pan werd een kerk

In een van de noordelijkste delen van Israël ligt Banias, genoemd naar de Griekse afgod Pan, waar Petrus zijn geloofs­belijdenis uitsprak en bij opgravingen de restanten van een Byzantijnse kerk werden blootgelegd. Panias of Panion…


Isra’Els eerste heiligdom weergegeven

God gaf Mozes de opdracht om een heiligdom te maken: de Tent van samenkomst. In de Bijbel wordt dit gedetailleerd beschreven, maar niemand weet hoe het er precies uitzag. Dr. Abraham Park doet een poging…


Shabbats­lezingen: God kiest het zwakke van de wereld

Over dingen die wij groot, sterk en geweldig vinden, denkt God anders. Wanneer Hij na lange tijd een plaats kiest voor een Tempel, de centrale plaats voor de eredienst, kiest Hij niet voor de grootste…


Muziekvideo: Verheug u met Jeruzalem

Geïnspireerd door diverse beloftevolle Bijbelteksten schreef Dudu Fisher het vrolijke lied Sisoe et Jeroeshalayim, waarvoor Akiva Nov de muziek componeerde. Verheug u met Jeruzalem en wees blij over haar, wees blij voor haar, allen die…


Archeologie: Opgravingen in de stad die God uitkoos

‘U mag tegenover de HEERE, uw God, niet doen zoals [de heidenvolken]! Maar naar de plaats die de HEERE, uw God, uit al uw stammen zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, naar Zijn…


Rabbijnen – Ri‘sjoniem periode – deel 2

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Shabbatslezingen: Wees niet trots op eigen prestaties

Wat is het toch moeilijk te leven uit Gods genade! Hoe gemakkelijk denken we, dat we iets hebben gepresteerd in eigen kracht, waarop we trots kunnen zijn En hoe vaak denken we dat God het…


Christelijke onderwerpen mystiek belicht

Christendom komt voort uit het Jodendom. Maar waar blijkt dat uit? Wat kan daarvan geleerd worden? Sjef Laenen doet met zijn boek ‘christendom en Joodse mystiek’ een poging dat te beantwoorden. Hoe doet hij dat?Weinrebs…


Archeologie: Opgegraven Usha bewijs van Joods leven

De oude plaats Usha, gelegen in het westen van Galilea, is een interessante plaats om te bezoeken in Israël vanwege zijn rijke geschiedenis en verbondenheid met het Sanhedrin – het oude hooggerechtshof, opgericht in het…Archeologie: Gath, waar de Filistijn Goliath werd geboren

De stad Gath, de geboorteplaats van de Filistijnse reus Goliath, die de herders­jongen David velde met een steen uit zijn slinger, heeft een fascinerende geschie­denis. Je vindt er Bijbelse ruïnes en een prachtig landschap. In…


Waarom kennen Joden de Here Jezus niet?

De meeste christenen erkennen Israëls plaats in het Oude Testament. Maar daarna houdt het vaak op en gaat de aandacht naar de gemeenschap van de Here Jezus. De noodzaak van zending onder de Joden wordt…


Shabbats­lezingen: Vel een rechtvaardig oordeel

In zijn lange afscheidsrede, die het boek Deutero­nomium in feite is, waarschuwt Mozes de aangestelde rechters er voor, dat zij eerlijk en onpartijdig recht spreken, zonder aanzien des persoons. Ook de apostel Jakobus waarschuwt, een…Bespotting van de Christenheid

Lang geleden zijn Jodendom en christenheid uit elkaar gegaan. Maar vooral in de begintijd was er veel onderlinge rivaliteit. Maar ook eeuwen later kwam dat weer fel naar voren, namelijk als bleek dat gelovigen van…


Shabbatslezingen: De zonde bleef niet ongestraft

Waarom is Midian, de afstammelingen van Abraham’s tweede vrouw Ketura, zo veranderd van een broedervolk in een vijand, die Israël wilde laten vervloeken door de bezweerder Bileam, en de mannen wilde verleiden tot afgodendienst en…


Rabbijnen – Ri‘sjoniem periode

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…