Christelijke vragen bij Sidrot uitleg

In de synagoge wordt elk jaar vooral de hele Choemasj – de vijf boeken van Mozes – gelezen en besproken. Rik Bokelman heeft opperrabbijn Binyomin Jacobs gevraagd hem een wekelijkse bespreking van de sidra‘ te geven. Rik stelt daar dan levensvragen over. Deze zijn gebundeld in het boek ‘Rab & Rik’. Wat komt erin naar voren?

Boekanalyse
Opperrabbijn Jacobs behoort tot de Lubavitcher (chassidisch) tak van het Jodendom en is gelinieerd met Colel Chabad. Bokelman is ondernemer en onder andere eigenaar van CVandaag.

Na een voorwoord van Bart Wallet volgen de 54 sidrot besprekingen voor elke week van het jaar. Uitgelichte uitspraken vragen de aandacht voor centrale stellingen. De inhoud van dit boek is eerder gepubliceerd op de website van CVandaag, dat toen nog CIP (Christelijk Informatie Platform) heette.

Doelen
Het lezen en bespreken van het vastgestelde wekelijkse deel uit de Choemasj zijn bedoeld om beter begrip te krijgen van het onderricht van Mosjéh (Mozes). De vragen die Bokelman stelt over de sidra‘-uitleg zijn bedoeld om de godsdienstige theorie dichter bij de levenspraktijk te brengen. Maar Bokelman is duidelijk in de leer bij Jacobs. Vooral het gezinsleven staat op de voorgrond.

Het boek sluit af met een korte begrippenlijst en korte biografieën van Rab & Rik. Ook wordt kort uitgelegd wat Colel Chabad is.

Evaluatie
Dit is een interessant boek dat niet alleen een inkijk geeft in de levensvisie van Jacobs, maar ook het contrast ervan toont met de moderne (christelijke/niet-Joodse) optiek. Dit boek geeft dus vooral het onderwijs van Jacobs (dit is meestal de specifieke buiten-Bijbelse Mondelinge Leer van de Lubavitch beweging) en daarin komen een aantal (bekende en minder bekende) patronen naar voren.

Een van de patronen is de agnostische of mystieke opstelling (God en wat Hij ons opdraagt is niet of slechts deels te kennen/begrijpen). Er blijkt dus dat nogal wat op de ‘automatische piloot’ zou moeten worden gevolgd. Hoe anders is dat met het onderwijs van de Here Jezus, Die juist God heeft willen openbaren/bekend maken.

Andere patronen zijn de verplichte spirituele groei en de leer van de twee ingevingen (jetser): goed (goddelijk) en kwaad (dierlijk). Dit Judaïsme gaat ervan uit dat de mens in principe goed is en dus altijd uiteindelijk ook het goede laat domineren.

Toch heeft Jacobs nogal wat maatschappijkritiek al dan niet ingegeven vanuit de vraagstellingen van Bokelman. Dat maatschappijkritiek nodig is wijst er echter juist op dat de mens in elk geval tot het kwade geneigd is en daar vaak voor kiest. Tegenstijdig aan zijn eigen stelling dus.

Opvallend is de uitleg van Jakobs (die geen Theoloog is) bij de sidrot. Nogal eens wijkt die af van de gangbare uitleg van de Bijbel. Zo zijn volgens hem ‘engelen’ eerder op te vatten als goede daden (in het Judaïsme ‘mitswot’ genoemd) dan de geschapen geesten in Gods Koninkrijk. Als die gedachte toegepast wordt op satan, dan wordt die daardoor uit de sfeer van bovennatuurlijke machten en krachten gehaald. Gekoppeld met zijn overtuiging dat het goede (goddelijke) altijd overwint, zou satan dus als krachteloos worden opgevat. Een levensgevaarlijke onderschatting.

Jacobs benut met dit boek ook zijn kans om de niet-Joodse lezer erop te wijzen dat die niet verplicht is de Torah van Mosjéh te houden, maar geroepen is de zogenoemde zeven Noachidische geboden (een rabbinale constructie (Mondelinge Leer) op basis van bepalingen uit de Choemasj) te houden.

Het is niet duidelijk welke Bijbelvertaling is gebruikt en er is geen zoekregister. Dit boek wordt aangeraden.


Rab & Rik, Twee vrienden over de zin van het leven. 2022, Gideon, Hoornaar, 215 pagina’s, € 17,50, ISBN: 9789059992092.

3 Reactiesop"Christelijke vragen bij Sidrot uitleg"

 1. Triest wie meewerkt aan zo’n onBijbels boek, maar dat is voor Rik Bokelman blijkbaar geen punt.
  We leren Jacobs ook weer beter kennen met zijn opvattingen over de Tora: niet nodig voor de niet-Joden en die opvatting doet het goed bij heel kerkelijk Nederland.
  Andersom zijn er n.b.veel christenen, die van mening zijn dat Joden niet gehouden zijn Yeshua te aanvaarden, want “Joden zijn immers al Gods volk”; de Bijbel leert ons wel wat anders in bijv Hand. 2, waar Petrus het aan zijn volksgenoten heel duidelijk maakt Yeshua te aanvaarden als enige weg tot de Vader.
  Erger nog, veel Joden zien Yeshua als valse messias of zijn atheist, maar gelukkig zijn er bijna 1 miljoen Yeshua belijdende Joden wereldwijd, dus laten we voort gaan met hen Yeshua te verkondigen uit de Schriften, wel in het besef dat de kerken nog steeds zeer antisemitisch blijven door het afwijzen van de noodzaak om de Tora na te leven uit respect voor JHWH/Yeshua.
  Het weigeren van het vieren van de Feesten van JHWH inclusief sabbat en weigeren kosher te eten zoals de Bijbel leert en Yeshua voorleefde is negeren van het voorbeeld dat JHWH via het Joodse volk openbaarde in Bijbel, leven van Yeshua en daarmee Goddeloosheid en antisemitisme.
  Hoewel het Joodse volk in het zijn van voorbeeldvolk fors te kort schoot volgens de Bijbel, dan noch blijf het geloof en de leefwijze voor ons allen geboden, als we Yeshua volgen, want Hij stelde dat er geen jota of tittel. zou vervallen, zie Matth 5:17 en verder.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

 2. Rinze Albertsma | 01/02/2023 om 11:28 | Beantwoorden

  Andere patronen zijn de verplichte spirituele groei en de leer van de twee ingevingen (jetser): goed (goddelijk) en kwaad (dierlijk). Dit Judaïsme gaat ervan uit dat de mens in principe goed is en dus altijd uiteindelijk ook het goede laat domineren.

  God schiep de mens naar Zijn beeld. Een mens met de keuzemogelijkheid om te kiezen tussen goed en kwaad, daar is niets onbijbels aan wat de rabbijn beweert. Je moet juist het kwade in jezelf “Ra” bestrijden en het goede “Tov”, “voeding” geven vanuit de Torah – de tien woorden, daar zegt hij niets wat tegen de bijbel ingaat. Dat allen zondigen is ook juist, maar de opdracht is om tegen de zonde te strijden. Uiteindelijk is geen mens volmaakt en daartoe is ook de verlosser – Jeshua in de wereld gekomen om in opperste gehoorzaamheid, zelfs tot de dood, Gods weg volkomen uit te leven en daardoor als middelaar, als priester verzoening te brengen. Johannes 3:16.

  • Beste Rinze, Ik kan me voorstellen dat de opmerkingen in mijn recensie voor de gemiddelde gelovige niet makkelijk te volgen zijn.
   Wie wederomgeboren is (d.i. vervuld met de Heilige Geest) heeft die strijd tussen goed en kwaad niet als focus. De focus moet echter zijn om je door de Geest te laten leiden. Natuurlijk is dat ook een strijd tegen het ‘vlees’ of de gezindheid van de wereld, maar dan altijd vanuit Zijn orde. Het zijn juist vleselijke, niet-wederomgeboren gelovigen die worstelen … en altijd weer falen. Elk mens is immers van geboorte kwaad en ertoe geneigd. De val de schepping is veel ernstiger dan de meeste gelovigen realiseren. De mens kan daardoor God niet meer afdoende behagen uit zichzelf of op basis van slechts geloof. Ik zeg dus dat voor orthodoxe Joden inderdaad wederomgeboorte nodig is! Overigens, kwaad moet expliciet benoemd worden als hetgeen tegen Gods wil ingaat en dat leidt steevast tot satans wil. Goed moet expliciet benoemd worden als naar Gods wil. Kwaad en goed moeten dus vooral in geestelijke en godsdienstige dimensies worden gezien en niet hoe mensen daarover denken.
   Torah beperkt zich niet tot de 10 woorden die er slechts een summiere samenvatting van zijn.
   Ja, de Here Jezus was volkomen gehoorzaam, maar Hij heeft ons wel verlaten om Zijn werk verder te vervullen. Dat kunnen we ook als Zijn Geest in ons komt wonen (wedergeboorte) en zo de Torah navolgen. Geloven in de Here Jezus alleen is dus onvoldoende.

Geef een reactie