joden
Er komt iets goeds uit Nazareth

Toen Nathanaël, één van de eerste discipelen van de Heere Jezus, hoorde dat de Messias uit Nazareth kwam, antwoordde hij nogal sceptisch: ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’ Vandaag is Nazareth een overwegend Arabische stad,…