Recensies

Gedwongen samenwonen

Tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog nam chaos, verwarring en paniek onder de Nazi’s toe. In de film ‘Het verloren transport’ wordt getoond wat er gebeurde met Joodse gevangenen die in een dorp…Oproep zich bij het Joodse volk te voegen

Messiaanse gelovigen betreden onontgonnen terreinen en hebben ernstige kritiek op de traditionele christenheid. Ze richten zich ook daarom vaak op het traditionele Jodendom dat een oudere geschiedenis heeft met God. De Messiaanse rabbi Itzhak Shapira…


‘Klein’ kwaad gewogen

Adolf Eichmann was verantwoordelijk voor de treindeportaties van vooral Joden naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij stelde slechts een ‘radertje’ in het geheel te zijn geweest, maar was hij eigenlijk niet erger dan…


Gods ‘fysieke’ eigenschappen besproken

Bijbels gelovigen zijn er wars van geworden om God enig fysieke eigenschap toe te dichten. Toch staan die wel in de Bijbel. Daar wordt echter steevast overeen gelezen of afgedaan als strikt metaforisch of poëtisch….


Treindeportaties 1940-45 uitgebreid beschreven

Pas laat is de onderkenning gekomen dat de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk afhankelijk was van treintransporten. Daardoor bleef de betrokkenheid van treinmaatschappijen daarbij lange tijd buiten beeld. Dirk Mulder brengt dit in zijn…


Kennismaking met Fenicië

Een van Isra‘Els belangrijkste buurvolken waren de Feniciërs. Ze bewoonden de oostkust van de Middellandse zee tegen het Isra‘Elitische woongebied aan. Vadim Jigoulov beschreef de Feniciërs als de grootste zeemogendheid uit de oudheid. Hoe deed…


Missionerende discipelen verdrukt

Traditioneel staat de Here Jezus centraal bij verfilmingen over de Evangeliën. In de tv-serie ‘The chosen’ staan echter de (potentiële) discipelen centraal. Toch is Hij wel de dominante Persoon. In het derde seizoen van deze…


Dagboek over Gods omgang met Zijn volk

Er bestaan allerlei meningen over Gods omgang met Zijn volk. Traditioneel wordt door christenen gewezen op Isra‘Els negativisme, maar wat staat in de Bijbel over Gods omgang? Marien Kollenstaart heeft in het kader van het…Modern-christelijke scheppingsvisie bestreden

De schepping is mooi en gruwelijk tegelijk. Gelovigen mens worstelen daar al eeuwen mee. Wetenschappelijke kennis over de schepping maakt die worsteling alleen maar moeilijker. In het boek ‘Pal voor Gods heilige schepping’ wordt de…


Progressieve Isra‘Elvisie

Isra‘El kent vele karakteristieken en facetten. Een van de belangrijkste ervan is het feit dat het zich tot op vandaag onderscheidt van andere volken. Piet van Midden geeft zijn kijk op Isra‘El in zijn boek…


Kritische uitleg religieus Jodendom

Jodendom is niet makkelijk te begrijpen. Professor Smelik poogt in ‘Jodendom, een religie van leven’ het uit te leggen. Hij belicht contrasten en paradoxen, positieve en problematische kanten. Hij probeert zo een balans te vinden…Markant levensverhaal van oorlogskind

De meeste mensen brengen Auschwitz-Birkenau in verband met de Jodenvervolging in de Tweede wereldoorlog. Maar er werden ook niet-Joden naartoe gedeporteerd. Over dat laatste gaat het boek ‘In Birkenau haatte ik niemand’. Het is het…


Geschiedenis christelijk antisemitisme

Antisemitisme neemt weer toe. Maar waarom bestaat zoiets irrationeels? Anne-May Wachters-van der Grinten heeft daar het boek ‘De erfenis van Pilatus’ over geschreven. Hoe deed ze dat?BoekanalyseAnne-May Wachters-van der Grinten was researchjournaliste, beeldend kunstenares en…


Christelijke samenvatting Tenach

Velen vinden het Oude Testament (OT), of beter de Tenach, maar een verzameling moeilijke boeken. Ze kunnen er niet goed grip op krijgen. Hetty Lalleman probeert met haar boek ‘Quickscan van het Oude Testament’ zulke…Confessioneel Evangelische Dogmatiek

Veel Evangelische gelovigen hebben opmerkelijk genoeg behoefte gekregen aan structuur in wat ze geloven. Van oorsprong was de Evangelische Beweging (EB) echter wars van dogma’s. Professor Wayne Grudem kwam deze moderne behoefte tegemoet met zijn…


Zicht op hedendaags Joods leven

Niet alle mensen zullen erbij stilstaan, maar het Joodse volk bruist van leven. Maar hoe doen ze dat in de huidige tijd? Robert Jan Blom heeft daar het boek ‘Joodse leven in de 21ste eeuw’…