Recensies


Modern-christelijke scheppingsvisie bestreden

De schepping is mooi en gruwelijk tegelijk. Gelovigen mens worstelen daar al eeuwen mee. Wetenschappelijke kennis over de schepping maakt die worsteling alleen maar moeilijker. In het boek ‘Pal voor Gods heilige schepping’ wordt de…


Progressieve Isra‘Elvisie

Isra‘El kent vele karakteristieken en facetten. Een van de belangrijkste ervan is het feit dat het zich tot op vandaag onderscheidt van andere volken. Piet van Midden geeft zijn kijk op Isra‘El in zijn boek…


Kritische uitleg religieus Jodendom

Jodendom is niet makkelijk te begrijpen. Professor Smelik poogt in ‘Jodendom, een religie van leven’ het uit te leggen. Hij belicht contrasten en paradoxen, positieve en problematische kanten. Hij probeert zo een balans te vinden…Markant levensverhaal van oorlogskind

De meeste mensen brengen Auschwitz-Birkenau in verband met de Jodenvervolging in de Tweede wereldoorlog. Maar er werden ook niet-Joden naartoe gedeporteerd. Over dat laatste gaat het boek ‘In Birkenau haatte ik niemand’. Het is het…


Geschiedenis christelijk antisemitisme

Antisemitisme neemt weer toe. Maar waarom bestaat zoiets irrationeels? Anne-May Wachters-van der Grinten heeft daar het boek ‘De erfenis van Pilatus’ over geschreven. Hoe deed ze dat?BoekanalyseAnne-May Wachters-van der Grinten was researchjournaliste, beeldend kunstenares en…


Christelijke samenvatting Tenach

Velen vinden het Oude Testament (OT), of beter de Tenach, maar een verzameling moeilijke boeken. Ze kunnen er niet goed grip op krijgen. Hetty Lalleman probeert met haar boek ‘Quickscan van het Oude Testament’ zulke…Confessioneel Evangelische Dogmatiek

Veel Evangelische gelovigen hebben opmerkelijk genoeg behoefte gekregen aan structuur in wat ze geloven. Van oorsprong was de Evangelische Beweging (EB) echter wars van dogma’s. Professor Wayne Grudem kwam deze moderne behoefte tegemoet met zijn…