Recensies

Engelen onderzocht

Sommigen zaken genoemd in de Bijbel worden nogal eens sprookjesachtig opgevat. Dat gebeurt bijvoorbeeld met engelen. Emeritus predikant Wim Markus bespreekt wat wel en niet waar is over engelen in zijn boek ‘Engelen overal’. Hij…


Opheldering over Palestijns-Israëlisch conflict

‘Palestijnen’ en vooral (extreem-)linkse organisaties verspreiden leugens en verdraaiingen over Joden en de Joodse Staat Israël. Hiervoor staan echter ook christenen open. Emeritus hoogleraar Willem Ouweneel schreef een boek ter correctie van deze propaganda bestaande…


Complete geschiedenis Ottomaanse rijk

In oktober 1923 werd de Turkse republiek uitgeroepen met als hoofdstad Ankara. Maar wie weet dat hier het Ottomaanse wereldrijk aan voorafging? Hoogleraar Internationale geschiedenis Marc David Baer vat die voorgeschiedenis samen in het boek…


Grondig studieboek Exodus 25-40

Het Bijbelboek Exodus is vooral bekend van de Uittocht uit Egypte en het ontvangen van de 10 Woorden. Maar daarna gaf God Mozes instructies voor het te bouwen heiligdom, zodat Hij temidden van Isra‘El kon…


Spannende beschrijvingen Mossad acties

De seculiere Staat Israël beschikt over een van wereldst grootste geheime diensten; de Mossad. Over de jaren heeft die dienst spectaculaire acties ondernomen, zoals de ontvoering van Eichmann naar Israël. Bert Wiersema is gestart met…Ervaringen van christelijk werker in Israël

Ervaringen van mensen die in de Staat Israël hebben gewoond en gewerkt wegen zwaarder dan meningen van westerse ‘deskundigen’ die zulke ervaringen niet hebben. Lourens Geuze ging als jonge man naar Israël en kwam met…


Met vreugde zult u water scheppen

‘De Hebreeuwse Schrift bevat schatten, die bij het vertalen naar de westerse talen verborgen raken’, schrijft Julia Blum in de inleiding van dit informatieve boek. Zij is afkomstig uit Letland, en met haar Man Victor…


Oorlogstrauma in tekst, gedicht en tekening

Sommige mensen denken dat films altijd fantasieverhalen laten zien. Maar Joseph Bau, een overlevende van de holocaust, bevestigt in zijn boek ‘Lieve God, heeft U ooit honger geleden?’ de film Schindler’s list. Hoe doet hij…

Bespreking van vroeg-Joodse literatuur

Vroeg-Joodse literatuur betreft meer dan Bijbelboeken, maar ook geschriften die vaak nauw betrokken zijn op de Bijbel zonder dat keurmerk te hebben ontvangen. Daniël de Waele bespreekt veel van die literatuur in het boek ‘Vergeten…


Zuivere wetenschap sluit God niet uit

In de moderne wetenschap is atheïsme en Darwinisme heersend geworden. Geloof in de Bijbelse God wordt onwetenschappelijk geacht. Wetenschap hoort inderdaad onbevangen, niet-vooringenomen en objectief te worden bedreven. Maar zijn atheïsme en Darwinisme, als ideologische…