Recensies

Bespreking van vroeg-Joodse literatuur

Vroeg-Joodse literatuur betreft meer dan Bijbelboeken, maar ook geschriften die vaak nauw betrokken zijn op de Bijbel zonder dat keurmerk te hebben ontvangen. Daniël de Waele bespreekt veel van die literatuur in het boek ‘Vergeten…


Zuivere wetenschap sluit God niet uit

In de moderne wetenschap is atheïsme en Darwinisme heersend geworden. Geloof in de Bijbelse God wordt onwetenschappelijk geacht. Wetenschap hoort inderdaad onbevangen, niet-vooringenomen en objectief te worden bedreven. Maar zijn atheïsme en Darwinisme, als ideologische…


Betekenis ruïnestad Palmyra

Van veel plaatsen uit de klassieke oudheid genoemd in de Bijbel zijn tegenwoordig alleen nog ruïnes over. Een ervan is de plaats Palmyra die in de Bijbel Tadmor wordt genoemd. Theo de Feyter schreef een…Bekeringsoproep aan de kerk

Joden en christenen zijn vijanden van elkaar geworden. Omdat christenen zich later wisten te hechten aan de wereldse politiek kreeg dit kwaadaardige vormen. Michael Brown geeft hiervan een overzicht in zijn boek ‘Bloed aan onze…


Gedwongen samenwonen

Tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog nam chaos, verwarring en paniek onder de Nazi’s toe. In de film ‘Het verloren transport’ wordt getoond wat er gebeurde met Joodse gevangenen die in een dorp…Oproep zich bij het Joodse volk te voegen

Messiaanse gelovigen betreden onontgonnen terreinen en hebben ernstige kritiek op de traditionele christenheid. Ze richten zich ook daarom vaak op het traditionele Jodendom dat een oudere geschiedenis heeft met God. De Messiaanse rabbi Itzhak Shapira…


‘Klein’ kwaad gewogen

Adolf Eichmann was verantwoordelijk voor de treindeportaties van vooral Joden naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij stelde slechts een ‘radertje’ in het geheel te zijn geweest, maar was hij eigenlijk niet erger dan…


Gods ‘fysieke’ eigenschappen besproken

Bijbels gelovigen zijn er wars van geworden om God enig fysieke eigenschap toe te dichten. Toch staan die wel in de Bijbel. Daar wordt echter steevast overeen gelezen of afgedaan als strikt metaforisch of poëtisch….


Treindeportaties 1940-45 uitgebreid beschreven

Pas laat is de onderkenning gekomen dat de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk afhankelijk was van treintransporten. Daardoor bleef de betrokkenheid van treinmaatschappijen daarbij lange tijd buiten beeld. Dirk Mulder brengt dit in zijn…


Kennismaking met Fenicië

Een van Isra‘Els belangrijkste buurvolken waren de Feniciërs. Ze bewoonden de oostkust van de Middellandse zee tegen het Isra‘Elitische woongebied aan. Vadim Jigoulov beschreef de Feniciërs als de grootste zeemogendheid uit de oudheid. Hoe deed…


Missionerende discipelen verdrukt

Traditioneel staat de Here Jezus centraal bij verfilmingen over de Evangeliën. In de tv-serie ‘The chosen’ staan echter de (potentiële) discipelen centraal. Toch is Hij wel de dominante Persoon. In het derde seizoen van deze…


Dagboek over Gods omgang met Zijn volk

Er bestaan allerlei meningen over Gods omgang met Zijn volk. Traditioneel wordt door christenen gewezen op Isra‘Els negativisme, maar wat staat in de Bijbel over Gods omgang? Marien Kollenstaart heeft in het kader van het…