sjabbatslezing
Shabbats­lezingen: ‘God behandelt u als kinderen’

Deuteronomium 28 somt de zegeningen op die het uitverkoren volk zal ontvangen wanneer het in Gods wegen gaat, maar ook twee maal zoveel ver­vloe­kin­gen wanneer het zijn verbond ontrouw wordt. Ver­vloe­kingen die helaas wer­ke­lijk­heid werden…

Shabbats­lezingen: God luistert naar voorbede

Het volk Israël had het telkens weer verbruit bij God. Na het ontvangen van de Tien Woorden dansen zij rond een gouden kalf. Zij gaan het Beloofde Land niet binnen door hun onge­loof. Telkens springt…


Shabbats­lezingen: Neem de Shabbatsdag in acht

De Tien Woorden, herhaald in Deuteronomium 5, dragen op de Shabbat te heiligen als wekelijkse rustdag. Je bent geen slaaf van je werk, zoals in Egypte. Iedereen wordt tot rust verplicht, ook kinderen, knechten en…Shabbats­lezingen: Terugblik op de levensreis

We kijken terug op de lange reis van het volk Israël door de wildernis, onder de leiding van Moses. Voor hem, evenals voor koning David en de apostel Paulus geldt, dat God hen jarenlang bekwaam…


Shabbats­lezingen: De ijver voor uw huis

Bij zijn vertrek gaf de tovenaar Bileam het advies, de Israëlieten te verleiden tot afgoden­dienst en hoererij, opdat Gods toorn over het volk zou komen. En Gods toorn ontbrandde, totdat de priester Pinehas kracht­dadig ingreep….
Shabbats­lezingen: Verstaan wij onze opdracht?

Moses zond mannen uit om het mooie land te bekijken waarin ze zouden wonen, maar tien van hen beschre­ven de problemen: ommuurde steden, sterke mannen, Enakieten. Ongelovige woorden waarmee ze het volk ontmoedigden. Zij hadden…Shabbats­lezingen: Wat is mijn taak?

We lezen over de taken van de drie groepen Levieten bij het verplaatsen van de Tabernakel. De ene groep krijgt de taak de planken te vervoeren, een andere groep de gordijnen en kleden, de derde…Shabbats­lezingen: God heeft geen groot leger nodig

In het boek Numeri wordt tweemaal een volkstelling vermeld, die ruim 600.000 strijdbare mannen oplevert. Maar God is niet onder de indruk van grote aantallen manschappen. Hij berispt David na een volkstelling, en geeft de…


Shabbats­lezingen: Ontferming na schuld belijden

De Staat Israël bestaat 75 jaar, vierden we kort geleden. Een teken van Gods trouw aan zijn beloften èn zijn waar­schu­wingen. Wonen in het land vraagt gehoor­zaam­heid aan God. Wie niet wil luisteren, gaat in…