Nieuws

Muziekvideo: Avinoe Malkenoe, Onze Vader, Onze Koning

Avinoe Malkenoe (אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ, onze Vader, onze Koning) is een Joods gebed, dat onderdeel uitmaakt van de synagoge-liturgie van de Joodse feestdagen Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar en Yom Kippoer, Grote Verzoendag. Er bestaan veel varianten…


Het vervaardigen en de klanken van de shofar

In deze tijd, tussen Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar, en Yom Kippoer, Grote Verzoen­dag, klinkt in de synagogen de klagende klank van de shofar, die oproept tot berouw en terugkeer tot God. Het blazen op…


Shabbats­lezingen: Ballingschap en terugkeer

Terwijl God weet, dat het volk Hem zal vergeten en verlaten, en in balling­schap zal worden weggevoerd, sluit Hij toch een verbond met zijn volk. Hij geeft hen deze belofte mee: wanneer het volk zich…


Muziekvideo: Psalm 137, het lied van de ballingschap

Welk lied past er beter bij de shabbatslezingen over ballingschap en terugkeer, dan Psalm 137, ‘Aan Babels stromen, daar zaten wij’. En dan bedoel ik niet de popversie ‘By the rivers of Babylon’, maar een…


Archeologie: Babylonische ballingschap op kleitabletten

Is de Babylonische ballingschap van Juda, die Mozes aankondigde, echt gebeurt? Het voorkomen van namen van koningen uit die tijd op Babylonische kleitabletten toont aan, dat deze gebeur­te­nissen echt hebben plaatsgevonden. De Babylonische ballingschap, het…


Geloofsgedachten van een Elohist

Drie-enigheid is een kernbegrip in het traditionele christendom, maar toch zijn er eeuwenlang gelovigen die het verwerpen. Dat wordt versterkt doordat dit kernbegrip als mysterie wordt voorgesteld en dus een goede onderbouwing mist. Frederik Johanszn…


Hoe de Bijbelse Sjabbat houden?

Christenen kunnen weet hebben van de Sjabbatsbepalingen uit de vele discussies erover in de Evangeliën. Maar veelal ontgaan hun die of vatten ze die op als onzinnig en allemaal weerlegt door de Here Jezus. Zelden…


Shabbats­lezingen: de zegeningen en de vervloekingen

Op de bergen Gerizim en Ebal in Samaria werden de zegeningen na gehoor­zaam­heid en de ver­vloe­kingen na onge­hoor­zaam­heid gepro­cla­meerd. Toch zijn we niet in staat, behouden te worden door gehoor­zaam­heid aan de Wet. Ons behoud…


Archeologie: Tablet met vloek gevonden op de berg Ebal

Zoals we deze week lezen, werden op de berg Gerizim de zegeningen en op de Ebal de vervloekingen uitgesproken (Deuteronomium 27:11-26). Op de Ebal werd enkele jaren geleden een loden amulet gevonden, dat bij ontcijfering…


Shabbatslezingen: Neem beloften aan God serieus

‘Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God’, schreef Prediker. God neemt onze beloften aan Hem serieus. Een een niet-nagekomen…


Archeologie: Beth Shean, op een kruispunt van wegen

Beth Shean is een van de best bewaarde Romeinse steden ter wereld. Het wordt redelijk goed bezocht door toeristen die hierheen komen om de indrukwekkende ruïnes te bekijken. Bezoekers slaan echter vaak het oudere Bijbelse…


Kennismaking Hebreeuws alfabet en Jodendom

Het Hebreeuwse alfabet heet ‘alefbeet’. Wie kent het? Kennis ervan staat aan de basis van het beter begrijpen van de Bijbel. Kees de Vreugd heeft er columns over geschreven die gebundeld zijn in een leuk…


Shabbats­lezingen: Wat zijn onze afgoden?

In de gekozen tekstgedeelten gaat het over het dienen van afgoden. Baäl en Astarte zullen we in onze dagen niet meer tegenkomen. En voor een bezweerder zoals Bileam zijn we te nuchter. Maar zeg niet…


Archeologie: Heiligdom voor afgod Pan werd een kerk

In een van de noordelijkste delen van Israël ligt Banias, genoemd naar de Griekse afgod Pan, waar Petrus zijn geloofs­belijdenis uitsprak en bij opgravingen de restanten van een Byzantijnse kerk werden blootgelegd. Panias of Panion…


Isra’Els eerste heiligdom weergegeven

God gaf Mozes de opdracht om een heiligdom te maken: de Tent van samenkomst. In de Bijbel wordt dit gedetailleerd beschreven, maar niemand weet hoe het er precies uitzag. Dr. Abraham Park doet een poging…


Shabbats­lezingen: God kiest het zwakke van de wereld

Over dingen die wij groot, sterk en geweldig vinden, denkt God anders. Wanneer Hij na lange tijd een plaats kiest voor een Tempel, de centrale plaats voor de eredienst, kiest Hij niet voor de grootste…


Muziekvideo: Verheug u met Jeruzalem

Geïnspireerd door diverse beloftevolle Bijbelteksten schreef Dudu Fisher het vrolijke lied Sisoe et Jeroeshalayim, waarvoor Akiva Nov de muziek componeerde. Verheug u met Jeruzalem en wees blij over haar, wees blij voor haar, allen die…


Archeologie: Opgravingen in de stad die God uitkoos

‘U mag tegenover de HEERE, uw God, niet doen zoals [de heidenvolken]! Maar naar de plaats die de HEERE, uw God, uit al uw stammen zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, naar Zijn…


Rabbijnen – Ri‘sjoniem periode – deel 2

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Shabbatslezingen: Wees niet trots op eigen prestaties

Wat is het toch moeilijk te leven uit Gods genade! Hoe gemakkelijk denken we, dat we iets hebben gepresteerd in eigen kracht, waarop we trots kunnen zijn En hoe vaak denken we dat God het…


Christelijke onderwerpen mystiek belicht

Christendom komt voort uit het Jodendom. Maar waar blijkt dat uit? Wat kan daarvan geleerd worden? Sjef Laenen doet met zijn boek ‘christendom en Joodse mystiek’ een poging dat te beantwoorden. Hoe doet hij dat?Weinrebs…


Archeologie: Opgegraven Usha bewijs van Joods leven

De oude plaats Usha, gelegen in het westen van Galilea, is een interessante plaats om te bezoeken in Israël vanwege zijn rijke geschiedenis en verbondenheid met het Sanhedrin – het oude hooggerechtshof, opgericht in het…