Israël


Geen parasja, wel gebed voor rust op Tempelplein

Deze week een gebedsverzoek in plaats van de gebruikelijke parasja. Shalom beste lezers, In verband met onze broodnodige vakantierust schrijven wij deze en komende week geen Shomron Nieuws. Wel willen wij uw gebed vragen voor de…Parasha Pinchas: de zoon van de bevrijding

Parasha Pinchas: we lezen Numeri 25:10; uit de Haftara lezen we 1 Koningen 18:46-19:21 en we lezen Johannes 2:13-25. Pinchas, de kleinzoon van Aharon, heeft goed gehandeld door een Israëliet en zijn Midianitische liefje te…


Parasha Choekat: een dubbele klap voor Moshe

Het schriftgedeelte van deze week is Choekat חקת regelgeving. We lezen Numeri 19:1-22:1; uit de Haftara lezen we Richteren 11:1:33 en we lezen Johannes 3:10-21. Een choq חוק is één van de meerdere benamingen voor…